Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-40/0

Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu

[1915] 1919-1920 [1921]
Joanna Lisowska
2006-02-21
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Organizacja, skład personalny i działalność Delegacji, 1919,1920, sygn. 1-10 Sprawa polska i sprawy państw obcych na Konferencji Pokojowej, stosunki międzynarodowe, 1921,1920, sygn. 11-43; Sprawy gospodarczo-finansowe Delegacji, 1915-1921, sygn. 44-64a; Materiały, memoranda, wydawnictwa, referaty, opracowania obce i polskie, 1917-1920, sygn. 66-224. Sygnatury złożone: 64a. 6 j.a. (sygn. 12-14, 26, 31, 65) - akta wysłano do Francji.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

System of arrangement

Układ akt w zespole

  • 01 Sprawy organizacyjno-personalne, działalność
  • 02 Sprawy polskie i obce na Kongresie pokojowym, stosunki międzynarodowe
  • 03 Sprawy gospodarczo-finansowe i różne
  • 04 Materiały Konferencji Pokojowej w Paryżu
  • 05 Memoriały i memoranda
  • 06 Wydawnictwa, referaty i opracowania

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

bez ewidencji

Extent

224 j.a. jednostka archiwalna, 1.6 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 224 j.a. 1.6 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

polski francuski

Records creator


Aktotwórca:

Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)