Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-139/0

Amerykańska Komisja Pomocy Polakom w Bukareszcie [Rumunia]

1939-1945
Joanna Lisowska
2006-03-03
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Organizacja i działalność Sekcji Kulturalno-Oświatowej 1940-1943, sygn. 1-12.; Polskie szkoły w Rumunii: organizacja, finanse 1939-1945, sygn. 13-29 Opieka nad polskimi studentami na rumuńskich wyższych uczelniach 1942-1945, sygn. 30-48 Działalność wydawnicza uchodźców polskich 1939-1942, sygn. 49-55.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

bez ewidencji

Extent

58 j.a. jednostka archiwalna, 1.8 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 58 j.a. 1.8 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Amerykańska Komisja Pomocy Polakom w Bukareszcie [Rumunia]


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)