Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/555

Notatki i wycinki prasowe dotyczące zjednoczenia PPR i PPS, frontu ideologicznego oraz zagadnienia wsi.

1947-1948

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka mieszana, s.60 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak