Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/554

Notatki i zarysy prac dotyczących SDKPiL, wycinki z prasy dotyczące KPZR. Praca seminaryjna Bogdanowicz Anny "Kwestia agarna i chłopska oraz ruch chłopski w rewolucji 1905-1907r." Zarys pracy naukowej Bogusława Leśnodorskiego "Mikołaj Kopernik". Wykaz nabytków wydawniczych Biblioteki Sejmowej w 1953r.

1952-1953

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka mieszana, s.497 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak