Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/551

Protokoły i uchwały Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN. Biuletyn Informacyjny MSZ - Serwis Prasowo-kulturalny nr. 24/58. Biuletyny Radzieckich Nowości Wydawniczych. Notatki i wycinki prasowe dotyczące Historii Polski. Zaproszenia. Dane statystyczne dotyczące pracowników akademickich za rok 1952/1953. Maszynopis "Pamiętnik Jana Kilińskiego".

1952-1956

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka mieszana, s.332 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak