Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/549

Referaty Władysława Gomułki dotyczące kwestii narodowej w ruchu robotniczym. Notatki i komentarze F. Fiedlera z tych referatów.

1948

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka maszynopis, rękopis, s.38 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak