Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/548

Notatki i wycinki z prasy polskiej i radzieckiej dotyczące spraw ideologicznych, narodowych i ekonomicznych. Polemika z poglądami Władysława Gomułki.

1949-1951

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka mieszana, s.546 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak