Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/545

Notatki i wycinki z prasy polskiej i radzieckiej dotyczące KPZR, industrializacji i powojennych Niemiec. Broszury - "Notatnik agitatora", "Kolegialność naczelną zasadą kierownictwa partyjnego", "Demokracja wewnątrzpartyjna".

1953

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka mieszana, s.433 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak