Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/544

Notatki z referatów i przemówień: Wiesława (Gomułki), Jakuba (Bermana), Mincla. Notatki do artykułów. Wycinki z prasy i broszury dotyczące zagadnień: partii, klasy robotniczej i państwa. Zbiór przemówień Władysława Gomułki wygłoszonych na zjazdach i spotkaniach partyjnych - wydawnictwa.

1945-1950

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka mieszana, s.652 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak