Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

259/542

Protokół z otwarcia 6.XII 1966r w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR zalakowanej paczki z materiałami archiwalnymi ze spuścizny Franciszka Fiedlera.

[1966]

Scope and content

Language of the material

Physical description

teczka maszynopis, s. 4 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak