Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-1374/0

Akta Franciszka Fiedlera

1929, 1936-1939, 1945-1955, 1959
Joanna Lisowska
2006-10-09
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Materiały biograficzne F. Fiedlera (działacza KPP, PPR i PZPR): zaproszenia, życzenia, nadanie tytułu naukowego, notatka o chorobie, wycinki prasowe, 1948-1955, sygn. 259/t.256, 257, 259, 260,456; Polska Akademia Nauk i Komitet Nagród Państwowych: sprawozdania, protokóły, referaty, schematy organizacyjne, życiorysy profesorów, plany, notatki, opinie, recenzje, 1952-1955, sygn. 259/t.435, 437, 439-447, 450 – 453, 463, 464, 466-468, 471, 474, 479-491, 508; Projekty i poprawki do Konstytucji PRL: protokóły Komisji Konstytucyjnej, uchwały, notatki, broszury, 1949, 1950, 1955, sygn. 259/t.116, 536, 537; Sejm: sprawozdania stenograficzne, biuletyny specjalne, druki, regulaminy, 1952-1956, sygn. 259/t.67,68,73-79; PRR i PZPR: teksty uchwał, protokóły i stenogramy władz naczelnych partii, wydawnictwa propagandowe, wycinki prasowe, 1946-1955, sygn. 259/t.101, 105-107,113-115, 119, 130-132, 171, 288; Zagadnienia ekonomiczne, polityczne, moralności, humanizmu, walk narodowo-wyzwoleńczych: referaty, broszury, recenzje, notatki, sprawozdania z konferencji, wycinki prasowe, 1929, 1936-1939, 1945-1955, 1959, sygn. 259/t.1-27, 35-66, 69-72, 102-104, 108-112, 120-129, 133-171, 173-255, 261-287, 289-434, 492-541; Szkoły partyjne przy KC PZPR: referaty i opracowania słuchaczy – teksty, recenzje, 1953-1955, sygn. 259/t.28-34.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

bez ewidencji

Extent

552 j.a. jednostka archiwalna, 7.34 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 552 j.a. 7.34 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Akta Franciszka Fiedlera


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)