Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-1374/0

Akta Franciszka Fiedlera

1929, 1936-1939, 1945-1955, 1959
Joanna Lisowska
2006-10-09
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Materiały biograficzne F. Fiedlera (działacza KPP, PPR i PZPR): zaproszenia, życzenia, nadanie tytułu naukowego, notatka o chorobie, wycinki prasowe, 1948-1955, sygn. 259/t.256, 257, 259, 260,456; Polska Akademia Nauk i Komitet Nagród Państwowych: sprawozdania, protokóły, referaty, schematy organizacyjne, życiorysy profesorów, plany, notatki, opinie, recenzje, 1952-1955, sygn. 259/t.435, 437, 439-447, 450 – 453, 463, 464, 466-468, 471, 474, 479-491, 508; Projekty i poprawki do Konstytucji PRL: protokóły Komisji Konstytucyjnej, uchwały, notatki, broszury, 1949, 1950, 1955, sygn. 259/t.116, 536, 537; Sejm: sprawozdania stenograficzne, biuletyny specjalne, druki, regulaminy, 1952-1956, sygn. 259/t.67,68,73-79; PRR i PZPR: teksty uchwał, protokóły i stenogramy władz naczelnych partii, wydawnictwa propagandowe, wycinki prasowe, 1946-1955, sygn. 259/t.101, 105-107,113-115, 119, 130-132, 171, 288; Zagadnienia ekonomiczne, polityczne, moralności, humanizmu, walk narodowo-wyzwoleńczych: referaty, broszury, recenzje, notatki, sprawozdania z konferencji, wycinki prasowe, 1929, 1936-1939, 1945-1955, 1959, sygn. 259/t.1-27, 35-66, 69-72, 102-104, 108-112, 120-129, 133-171, 173-255, 261-287, 289-434, 492-541; Szkoły partyjne przy KC PZPR: referaty i opracowania słuchaczy – teksty, recenzje, 1953-1955, sygn. 259/t.28-34.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

bez ewidencji

Extent

552 j.a. jednostka archiwalna, 7.34 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 552 j.a. 7.34 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Akta Franciszka Fiedlera


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

1 - 10 / 555
259/545 Notatki i wycinki z prasy polskiej i radzieckiej dotyczące KPZR, industrializacji i powojennych Niemiec. Broszury - "Notatnik agitatora", "Kolegialność naczelną zasadą kierownictwa partyjnego", "Demokracja wewnątrzpartyjna".
259/555 Notatki i wycinki prasowe dotyczące zjednoczenia PPR i PPS, frontu ideologicznego oraz zagadnienia wsi.
259/542 Protokół z otwarcia 6.XII 1966r w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR zalakowanej paczki z materiałami archiwalnymi ze spuścizny Franciszka Fiedlera.
259/544 Notatki z referatów i przemówień: Wiesława (Gomułki), Jakuba (Bermana), Mincla. Notatki do artykułów. Wycinki z prasy i broszury dotyczące zagadnień: partii, klasy robotniczej i państwa. Zbiór przemówień Władysława Gomułki wygłoszonych na zjazdach i spotkaniach partyjnych - wydawnictwa.
259/546 Notatki dotyczące kwestii chłopskiej, narodowej i ideologicznych. Wycinki prasowe dotyczące historii i kultury Polski w XIX wieku i rewolucji październikowej, kosmopolityzmu, internacjonalizmu i patriotyzmu. Tekst odezwy gen. Roji z 1937 z okazji 23-ej rocznicy wymarszu na front legionistów z Krakowa. Notes z notatkami o PAN.
259/547 Różne warianty artykułu F. Fiedlera "Demokracja ludowa a konstytucja marcowa". Materiały nadesłane prawdopodobnie do Komisji Nauki przy BP KC PZPR. Notatki dotyczące Instytutu Historii PAN.
259/548 Notatki i wycinki z prasy polskiej i radzieckiej dotyczące spraw ideologicznych, narodowych i ekonomicznych. Polemika z poglądami Władysława Gomułki.
259/549 Referaty Władysława Gomułki dotyczące kwestii narodowej w ruchu robotniczym. Notatki i komentarze F. Fiedlera z tych referatów.
259/550 Zaproszenia, bibliografie, protokół z posiedzeń Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN z 8. II 1955r. Biuletyn KC PZPR - Biuro Listów i Inspekcji nr. 12/48. Biuletyn Czechosłowackiej Służby Informacyjnej nr. 2. Sprawozdanie Wydziału I - Nauk Społecznych PAN na rok 1954. Plan Badań Naukowych IH PAN na rok 1956.
259/551 Protokoły i uchwały Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN. Biuletyn Informacyjny MSZ - Serwis Prasowo-kulturalny nr. 24/58. Biuletyny Radzieckich Nowości Wydawniczych. Notatki i wycinki prasowe dotyczące Historii Polski. Zaproszenia. Dane statystyczne dotyczące pracowników akademickich za rok 1952/1953. Maszynopis "Pamiętnik Jana Kilińskiego".