This link within this fond does not exist anymore.

Poland > Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

PL/1/PL-1-354/0

Archiwum Warszawskie Radziwiłłów

[1178] 1190-1947
Agnieszka Kołodziejczyk, uzup. J.Zawadzki
1994-11-11
Archiwum Główne Akt Dawnych
polski

Scope and content

Zawartość

Już w wieku XIX bardzo obszerne Archiwum Radziwiłłów podzielone zostało na działy wyróżnione według bardo różnych kryteriów, proweniencyjnych, rzeczowych i formalnych, układ ten został zachowany w Warszawie (w przeciwieństwie do Mińska i Wilna). W chwili obecnej w AGAD przechowywane są: Dział I. Dokumenty pergaminowe, obecnie w Zbiorze Dokumentów Pergaminowych AGAD, Dział II. Dokumenty historyczne, Dział III Listy domów panujacych, Dział IV listy książąt Radziwiłłów, Dział V Listy domów obcych, Dział VI Diariusze, Dział VII Akta wojskowe, Dział VIII Akta dotyczące duchowieństwa, Dział X Dokumenty domów obcych, Dział XI Dokumenty familijne, Dział XII Archiwum z Berlina przywiezione, Dział XIII Archiwum familijne sekretne, Dział XIV Akta opieki nad ks. Dominikiem Radziwiłłem i Prokuratoria Poradziwiłłowskiej Masy, Dział XV Akta odynacji nieświeskiej, Dział XVI Akta ordynacji kleckiej i dawidgródeckiej, Dział XVII Akta starostw, Dział XVIII Akta posiadłości miejskich Radziwiłłów, Dział XIX Akta fabryk i zakładów przemysłowych, Dział XX Akta dotyczące handlu spławnego, Dział XXI Akta tyczące się sług i rzemieślników domu ks. Radziwiłłów, Dział XXIII Dokumenty do dóbr służące, Dział XXIV Zbiór map i planów, przechowywany w Zbiorze kartograficznym AGAD, Dział XXV Inwentarze dóbr, Dział XXVI Rejestry skarbców i wszelkiego ruchomego majątku, Dział XXVII Sumariusze i inwentarze archiwów radziwiłłowskich, Dział XXIX Akta ekonomiczne, Dział XXXIV Gazetki pisane oraz Rękopisy biblioteczne.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Archiwum to jest wytworem działalności jednej z najstarszych i najdłuzej utrzymujących znaczenie polityczne i majątkowe litewskich rodzin magnackich. Radziwiłłowie już w pierwszej połowie XV wieku osiagnęli wysoka pozycję i mimo podziału na trzy linie: na Goniądzu i Rajgrodzie, wymarłej w linii męskiej połowie XVI wieku, Birżach i Dubinkach, wygasłej w wieku XVII i Nieświeskiej, dzielącej się na kilka pomniejszych gałężi, której przedstawiciele żyją do dzisiaj, zdołali utrzymać a nawet zwiększyć swój stan posiadania i pozycje polityczną. Przez cały okres Rzeczypospolitej dzierżyli najważniejsze na Litwie urzędy świeckie, wojewodów i kasztelanów wileńskich i trockich, hetmanów i kanclerzy, także po rozbiorach odgrywali znaczącą rolę, szczególnie w zaborze pruskim. Główną siedzibą archiwum radziwiłłowskiego był Nieswież, gdzie zdołano zgromadzić znaczne ilości akt będących własnością wszystkich głownych linii rodu. W wieku XX część akt o charakterze historycznym Radziwiłłowie przewieźli do Warszawy, gdzie utworzyli archiwum i bibliotekę dostępną dla uczonych, reszta pozostała w Nieświeżu i obecnie przechowywana jest w Mińsku na Białorusi i Wilnie.

Source of acquisition

    Przejęcia akt

  • 1. Przejęto do Archiwum Główne Akt Dawnych 2000-06-09 Numer Księgi nabytków 1532 z lat 1645-1647 Forma przejęcia kupno Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi "Księga przychodów i rozchodów po odieżdzie Xięcia J. Mości do cudzych krajów" - jest to księga rachunkowa z dóbr ks. Boguslawa Radziwiłła Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych-zakup w antykwariacie w Budapeszcie, Węgry

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz kartkowy

Extent

41233 j.a. jednostka archiwalna, 323 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 41233 j.a. 0 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

polski rosyjski rosyjski łacina niemieckifrancuski hebrajski włoski hiszpański angielski

Records creator


Aktotwórca:

Archiwum Warszawskie Radziwiłłów


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Długa 7, 00-263 Warszawa)

1 - 10 / 900
XXXIV/604 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/617 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/592 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/593 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/594 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/595 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/596 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/597 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/598 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.
XXXIV/599 Gazetki w językach obcych. Gazetki bez tytułu z hasłami nazwami miast i bez haseł. Kopie i wyciągi z bliżej nieokreślonych gazetek.