Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0411

Anders Kirkhusmo

1965 - 2014
2015-06-02T14:33:33+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Anders Kirkhusmo (født 1932 i Glemmen, oppvokst Frogner, Oslo) er en norsk historiker. Foreldre: lektor Leiv Kirkhusmo (1896-?) og Helga Sofie Kristine Heksem (1901-?). Han er sønnesønn av skolemannen Anders Kirkhusmo (1865-1949) fra Ålen. Kirkhusmo er historiker cand.philol fra Universitetet i Oslo i 1961 med historie hovedfag. Eksamen ved Pedagogisk seminar 1962. Lektor i den høgre skolen i Oslo 1962-1965 og hjelpelærer ved Historisk institutt. Deretter førsteamanuensis i historie ved Norges lærerhøgskole (senere Den allmennvitenskapelige høgskolen og NTNU) fra 1965 til 2002. Instituttstyrer ved historisk institutt 1973-1983 og dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet 1983-1987. Har særlig arbeidet med temaer innen norsk politisk historie på 1800- og 1900-tallet, med særlig vekt på partiet Venstre. Har også jobbet med lokalhistorie, og da i særdeleshet byhistorie og trøndersk historie. Han har blant annet skrevet 11 monografier og vitenskapelige arbeider, 60 artikler og 22 trykte bestilte seminarinnlegg, totalt 82 trykte artikler. Medredaktør av Heimen 1987-1994. Innvalgt medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1998. Arkivet utgjør 1,5 hyllemeter, og består blant annet av korrespondanse, foredrag, kronikker, bokmeldinger, diverse historiefaglig arbeid og innsamlet kildemateriale, og materiale fra ulike verv. Arkivet ble avlevert av Anders Kirkhumo i 2015.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

1

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål