Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0409

Alf Gjessing

1898 - 1922
2015-01-21T15:59:13+01:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Alf Gjessing (7.9.1864-6.7.1922) var en norsk ingeniør og professor ved NTH i Trondheim. Gjessing fikk sin utdannelse ved den tekniske høyskolen i Hannover hvor han ble uteksaminert i 1887. Han begynte deretter sitt arbeidsliv som ingeniør ved Thunes Verksted. I 1890 returnerte han til Hannover for å studere jernbane- og brobygging. Videre jobbet han ved Norges Statsbaner og Kristiania Ingeniørvesen. I 1894 ble han overlærer ved Kristiania Maskinistskole, og i 1895 ble han overlærer ved Kristiania tekniske Skole. I 1911 ble Gjessing professor i mekanisk teknologi ved NTH, en stilling han holdt frem til sin død i 1922. Han døde brått på en ekskursjon med sine studenter i Magdeburg, Tyskland. Gjessing hadde også en rekke andre verv og engasjement. I perioden 1898-1900 var han fagredaktør for maskinvesen i Teknisk Ugeblad. Fra 1899 var han medlem av patentkommisjonen, og fra 1910 var han maskinteknisk medlem og formann av første avdeling av Styret for det industrielle Retsvern. Han var også formann for de tekniske læreres gruppe av Den norske Ingeniør- og Arkitektforeningen, og han ble i 1918 formann i Den norske Ingeniørforening, Trondhjems avdeling (Kilde: Norsk biografisk leksikon 1929). Arkivet består av korrespondanse fra perioden som NTH-professor, dokumenter fra Gjessings arbeid i Toldtarifkommissionen i perioden 1919-1920, og materiale om fabrikkdrift fra forskning og undervisning ved NTH. I dette materialet finnes også materiale fra blant andre Henrik Møller og Røros Kobbertraadträkkeri fra perioden 1898-1902, uten at det går klart frem hvordan dette materialet har havnet hos Gjessing. Materialet ble overlevert til NTNU Universitetsbiblioteket fra Statsarkivet i Trondheim i 2013. Arkivet utgjør 0,4 hyllemeter.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

0

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål
1 - 3 / 3
  • 1
A-0409/D Korrespondanse
A-0409/G Forskning og undervisning
A-0409/H Komitearbeid