Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0173

Einar Haugen

1851 - 1986
2014-12-11T15:07:57+01:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Norsk-amerikansk språkforsker. Født i Sioux City, Iowa av norske foreldre fra Oppdal. Dosent 1931, professor og leder av avdelingen for skandinaviske studier ved University of Wisconsin, Madison 1938-1964, professor i skandinavisk og lingvistikk ved Harvard University 1964-1975. Han var i sin forskning også virksom innenfor mytologi, norrøn filologi, språkhistorie, fonetikk, grammatikk og målførekunnskap. Han ble også en banebryter i språksosiologi og hans arbeider dannet mønster for senere forskning i innvandrernes minoritetsspråk og i tospråklighet. Haugen ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1961, ved Universitetet i Trondheim 1972. Proveniens: Gave fra Einar Haugen ved flere anledninger. Det siste materialet ble oversendt etter Haugens død, av hans datter. 2003 Materialet, som omfatter 15 hyllemeter, utgjøres av forskningsmateriale: notater, kortkataloger, innspilte bånd, korrespondanse og tilsendt materiale.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

0

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål