Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0303

Fredspedagogikk (Peace education)

2014-12-11T10:12:36+01:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Fredspedagogikkens historie Fredspedagogikk utviklet seg i en kombinasjon med fredsforskning fra tidlig på 70-tallet. I 50-årene var det en sterk interesse for våpenkontroll men med en gryende interesse for fredsforskning som i Norge ble etablert med Johan Galtungs avdeling for fredsforskning i Oslo. Institutt for fredsforskning (PRIO) ble grunnlagt i 1964. Fra da av ble den internasjonale fredsforskningen organisert i den Internasjonale fredsforskningsorganisasjonen ”International Peace Research Association” (IPRA). Fra slutten av den 2. verdenskrig og fram til midten av 60-årene utviklet fredsforskningen seg nærmest som en verdensomspennende øygruppe med sporadisk og tilfeldig kontakt mellom deltakerne. Det var på IPRA’s generalkonferanse i Bled, Jugoslavia i 1968 at det ble dannet en fredsutdanningskomite innen organisasjon. Denne fredsutdanningskomiteen ble I 1975 under ledelse av Haavelsrud omdannet til en kommisjon – ”Peace Education Commission” (PEC) med egne vedtekter innen hovedorganisasjonen. Den første verdenskonferansen som fokuserte temaet fredspedagogikk ble avholdt av ”World Council for Curriculum and Instruction” ved Universitetet i Keele i England i 1974 – dokumentert i Education for Peace: Reflection and Action. IPRA og PEC arrangerte i fem år på rad fra 1975 en to ukers sommerskole ved Vasterhaninge folkehøgskole utenfor Stockholm med deltakelse av fredsforskere, -pedagoger og -aktivister/politikere fra Øst og Vest, Nord og Sør. Disse sommerskolene fungerte nettverksbyggende med nye kontaktflater på tvers av tidligere skillelinjer. Noe informasjon om disse sommerskolene er tilgjengelig i nærværende arkiv. Det forventes at mer informasjon finnes i Mario Borellis arkiver i Napoli. I samme tidsrom ble fredspedagogiske spørsmål fokusert i kursene på Inter-University Center i Dubrovnik under ledelse av Johan Galtung. 70-årenes Forbundsrepublikk viste sterk interesse for fredsforskning og fredspedagogikk ved opprettelsen av det tyske rådet for freds- og konfliktforskning og med et

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

0

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål