Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-003A

Fredrikke Marie Qvam, privat korrespondanse, Gjævran gård

1858 - 1939
2015-07-01T13:19:20+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

I hovedsak privat korrespondanse mellom Fredrikke Marie Qvam og hennes nærmeste familie, venner og bekjente. Særlig til og fra hennes mann Ole Anton Qvam fom 1858 til hans død i 1904. Noe korrespondanse til og fra hans ugifte søster Anna Qvam som bodde hos ekteparet Qvam på Gjævran gård.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

0

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål
1 - 2 / 2
  • 1
A-003A/G Fredrikke Marie Qvam
A-003A/U Foto, film, lydopptak