Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0085

Astri Aasen

2015-06-22T13:28:37+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Arkivet ble gitt av Anne Bjørnslie Sund den 11.8.1981, og materialet stammer fra Marie Bjørnslies dødsbo. Arkivet inneholder personalia, regnskapsnotater, brev fra Harriet Backer med flere og fotomateriale. Katalog i PDF.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

0

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål