Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0057

Anders Johnsen Nummedal

1909 - 1921
2015-06-22T10:21:05+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Arkivet etter Anders Johnsen Nummedal (1867-1944), adjunkt i Kristiansund, utgjør 0,1 hyllemeter og består av kopibok og korrespondanse for perioden 1909-1921 og omhandler fortrinnsvis geologiske funn. Blant annet brev fra Karl Rygh, Hans Reusch, Bergens museum og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - Museet. Nummedal er særlig kjent for oppdagelsen av Fosnakulturen og Komsakulturen. Katalog i PDF.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

0

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål