Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0054

Carl Holter Grønvold

2015-06-09T09:42:36+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Carl Holter Grønvold (1802-1874) var lensmann i Vinger og Eidskogen fra 1832 (Vingers tinglag, Solør og Odalens fogderi, Hedmark). Arkivet inneholder Grønvolds private dokumenter samt en samling skjøter (Skansgården, Raustad nordre, Dal, Medalen, Kopseng m.fl.) og diverse avtaler fra hans lensmannsdistrikt, men også fra andre distrikter, blant annet i Buskerud og Akershus. Et par av dokumentene er stemplet "A. J. Dietrichs overretssagfører, Christiania" noe som tilsier at materialet kan være tatt ut av et sakførerarkiv. Katalog i PDF.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

0

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål