Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0030

Carl Dons

2015-06-04T09:08:24+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Arkivet etter Carl Dons inneholder korrespondanse, manuskripter til trykt og utrykt materiale, tegninger, fotografier og notater. I tillegg oppbevarer NTNU Universitetsbiblioteket Dons bildesamling som består av rundt 5000 foto. Feltdagbøkene til Dons oppbevares ved NTNU Vitenskapsmuseet. Arkivet ble gitt i gave fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Katalog i PDF.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

2

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål