Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0193

Det nordiske ødegårdsprosjekt

1968 - 1981
2015-09-30T11:11:07+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Arkivet etter forskningsprosjektet "Det nordiske ødegårdsprosjekt" består av korrespondanse, regnskaper, manuskripter og notater, og utgjør 3,5 hyllemeter. Gave fra Historisk institutt, NTNU ved Jørn Sandnes 2001. Katalog i PDF.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

3

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål