Norway > NTNU Universitetsbiblioteket

A-0034

Coldevinske godsarkiv fra Dønnes

2015-06-04T14:04:35+02:00
NTNU Universitetsbiblioteket
(Dora, Trondheim, Maskinistgata 1, 7000, Trondheim)

Scope and content

Hentet fra innledning av den fysiske katalogen, katalog 4, utarbeidet 1980 av Monica Aase ved Universitetsbiblioteket: Lektor, dr. philos. Axel Coldevin har siden 1933 sendt arkivalia vedrørende det Coldevinske godsarkiv til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Biblioteket. Størsteparten av dette materiale ble katalogisert med løpende manuskriptnummer, men da biblioteket i slutten av 1979 fikk oversendt en betydelig samling dokumenter, fant vi det best å overføre alt til bibliotekets samling av privatarkiver. I margen på registraturen finnes henvisning til tidligere manuskriptnummer. Litteraturhenvisningene er ikke på noen måte fullstendige. Den som ønsker mer bakgrunnsstoff henvises til Axel Coldevin: Jordegods og storgårder i Nord-Norge, Trondheim 1943. Se katalog i PDF for nærmere beskrivelse.

Conditions governing access

Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.)(0år).

Extent

4

Genre of the material

AV

Language of the material

Norsk bokmål