Netherlands > Historisch Centrum Overijssel

0281.2 - 7

a. Transportbrief waarbij Sibrandus Meijnardi en Renske van Wiarda e.l. verkoopen aan Georg Wilhelm Vrijheer van In- ende Knijphuisen etc. heer tot Nijenoort, en zijn gemalin Anna geboren van Ewsum eenige landen, veenen en gronden gronden als vermeld in de met de oorkonde getransfigeerde brieven. 1673 Febr. 25. Met zegel in rooden was van Lucas Clant, heer op Aickema, tot Grijpskerck, Uithuisen en de Uithuistermeeden etc. Joncker en de Hovelinck. <br/>b. en Hierdoor getransfigeerd 2 brieven waarbij Rudolph Wilhelm <br/>c. Vrijheer van In- en Knijphuisen heere tot Luitsborch ende Bergum etc. verkoopen aan Sybrandus Meinardi, rentmeester van den heer Van Nijenoort, twee stukken veen als vermeld in de met deze oorkonden getransfigeerde brieven, 1663 Jan. 6. Beiden met zegel in rooden was van Rudolph Wilhelm van In- en Knijphuisen. <br/>d. Met de brief sub. b getransfigeerd een koopbrief waarbij Popke Richters en Andyen Tjaebels e.l. verkoopen aan Rudolph Wilhelm Vrijheer van In- en Knijphuisen, Heere tot Luteborch en Bergum en diens gemalin Margaretha Berta geboren Freytach, 12 roeden, 12 voeten, 9 duimen veens gelegen in het Oldehert genaamt Hayemaveen, 1653 Jan. 10. Met zegel in groene was van Johannes Wolthuus Grietma- in Vredewolt en tot Visvliet. <br/>N.B: In dorso "Coopbrief van Mijn Heer van Lutsborch van Popke Richesveen". <br/>e. Met de brief sub. c getransfigeerd een koopbrief waarbij Iwo-Auwëma verkoopt aan Rudolph Wilhelm Vrijheer van In- en Knijphuisen, Heere tot den Lutsborch en Bergum en diens gemalin Margaretha Beata geborene Freitach etc al zijn veenen en gronden aan de Zuiderkant van het diep gelegen met de vrije uitvaart. 1649 Sept. 16. Met zegel in groene was van Wilhelm van Berum, op die Leecke. Tot Eenrum, Pietersbuijren ende der Vijerbuijren tot Godlinze ende Hoochkerck. <br/>In dorso: "Coopbrief voor mijn heer van Lutsborch van den E.Iwo Auwema Nr. 6".

Physical description

1 stuk