Netherlands > Historisch Centrum Overijssel

0281.2 - 1

Noterieele verklaring opgemaakt door Petrus Equicola Clericus van het bisdom Utrecht en pauselijk notaris betreffende de aanspraken van Typeke Douwema, Ywo Awema, Sywath Fossema, Luye Ywema en Ubbe Feyckema als gedeputeerden van de Ooster en Westerdeelen van Vredewolt op de venen en landen op de Westerzijde van ter Hellen op de grens van de Ommelanden en Drente, tegen de ingezetenen van Rooden, der Hellen Eeden en Steenberghe. met notaristeeken, 1546 Juli 27.

1546 Juli 27.

Scope and content

In dorso: "dat instrument van de venen tusschen den landen van Vredewolde en Drenthe a X VI 12"

Physical description

1 charter