Netherlands > Gemeentearchief Zaanstad

PA-0106

Gymnastiek- en Schermvereniging Achilles Zaandam, voorheen Gymnastiek- en Exercitievereniging Achilles

1892 - 2007
2019
Gemeentearchief Zaanstad
Nederlands

General remarks

Gemeente

Zaandam

Omvang in meters

1

Toegang

Inventaris

Openbaar

Gedeeltelijk

Fnc_lic

CC BY 4.0

Other descriptive information

Geschiedenis van de archiefvormer

De Gymnastiek- en Schermvereniging Achilles is opgericht op 8 juli 1873 [NOTE Inventarisnummer 61.] . Aanvankelijk was de naam Gymnastiek- en Exercitievereniging Achilles (1873-1910). Deze werd op 10 februari 1910 gewijzigd in Gymnastiek- en Schermvereniging Achilles [NOTE Inventarisnummer 37.] .
De gymnastiekvereniging is bij gebrek aan leden van 1895 aug. 16 tot 1902 niet actief geweest. Op 1 februari 1902 is opnieuw een algemene vergadering uitgeschreven met als doel om de vereniging weer op te richten [NOTE Inventarisnummer 20.] .
In de jaarvergadering van 19 januari 1935 werd besloten om een aparte afdeling Handbal op te richten, omdat deze tak van sport in de vereniging zo'n omvang had aangenomen, dat het bestuur er duchtig mee in de maag zat [NOTE Inventarisnummer 56.] .
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de gymnastiekvereniging actief gebleven en nam het aantal leden toe van ongeveer 100 leden tot 200 leden [NOTE Inventarisnummer 6.] .
In 1958 / 1959 hebben ze zelfs de kranten gehaald in verband met de contributieverhoging [NOTE Bijlage, krantenartikel betreffende verhogen contributie uit 1959, nr. 299] .

Geschiedenis van het archief

Voor 1983 is het archief, bestaande uit de inventarisnummers 1-102, overgebracht naar Gemeentearchief Zaanstad. In 2009 is door een bestuurslid een aanvulling op het archief overgedragen aan het Gemeentearchief. De aanvulling betreft de inventarisnummers 103-106.

Openbaarheid

De inventarisnummers 45, 46, 47, 54 en 103 zijn niet openbaar vanwege privacygevoelige gegevens. Deze inventarisnummers zijn openbaar in de volgende jaren:
Inventarisnummer 45 is openbaar in 2034
Inventarisnummer 46 is openbaar in 2041
Inventarisnummer 47 is openbaar in 2073
Inventarisnummer 54 is openbaar in 2034
Inventarisnummer 103 is openbaar in 2066

Voor het inzien van deze stukken is ontheffing nodig. Hiervoor is toestemming van de gemeentearchivaris van Zaanstad noodzakelijk.

Handleiding voor de gebruiker

Zie ook PA-0384, Noordraven, gymnastiekleraar Zaandam, 1868, 1875, 1892.

Verantwoording van de inventarisatie

Na de materiële verzorging bedroeg het archief, bestaande uit de inventarisnummers 1-102, 1,15 meter. De omvang van de in 2009 overgebrachte inventarisnummers 103-106 bedroeg 3 cm. In totaal is 0,03 cm materiaal niet opgenomen in het archief.

Archiefvormer

Gymnastiek- en Schermvereniging Achilles, voorheen Gymnastiek- en Exercitievereniging Achilles te Zaandam

Keywords

Subjects:

Sport en Recreatie
1 - 3 / 3
  • 1
PA-0106 - 1. Stukken van algemene aard
PA-0106 - 2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
PA-0106 - 3. Bijlage inv. nrs. 94-98