Netherlands > Zeeuws Archief

140

Directeur der Fortificatiën in het Departement van Staats-Vlaanderen, 1738-1794

1738-1794
2018
Zeeuws Archief
Nederlands

Physical description

0,3 meter

General remarks

Toegankelijk

Inventaris

Openbaarheid

Geen beperkingen

Inzage

Online

Collectie

Rijksarchief in Zeeland

Fnc_lic

CC0 1.0

Other descriptive information

Inleiding

De Dienst der Fortificatiën hield toezicht op de verdedigingswerken van de Republiek en zond ingenieurs naar plaatsen waar iets te bouwen of te herstellen was. Hiertoe had de Raad van State de werken verdeeld in een aantal departementen, waarover directeuren werden aangesteld.

Een van de departementen ging over het grondgebied van Staats-Vlaanderen.

De directeuren van fortificatiën waren ook verantwoordelijk voor de kartografische vastlegging van hun gebied. Daarnaast maakten zij kaarten en tekeningen van nieuwe werken in hun ambtsgebied. Deze kaarten en tekeningen kunnen in diverse archieven en verzamelingen terecht zijn gekomen, onder andere:
- Zeeuws Archief, Kaarten Zeeland (Kaarten De Waard & Aanwinsten Kaarten Rijksarchief in Zeeland) [ toegang 292 ]
- Nationaal Archief, Archief van Plans van Vestingen der Genie van het Ministerie van Oorlog, 17e-20e eeuw [ toegang 4.OPV ].

Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Directeur Fortificatien Departement Staats-Vlaanderen (Dir. Fort. St.-Vl.), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Dir. Fort. St.-Vl., inv.nr(s) ...

Bijlage: Lijst van Directeuren der Fortificatiën in het Departement van Staats-Vlaanderen

Als Directeur der Fortificatiën in het departement van Staats-Vlaanderen met standplaats Sluis was in 1749 werkzaam kolonel-ingenieur N. van Dun. Hij vertrok in 1751 naar Roosendaal om het departement van Bergen op Zoom op zich te nemen en werd te Sluis opgevolgd door luitenant-kolonel-ingenieur C. de Haan, die daar op 9 april 1752 uit Namen aankwam.

De Haan vertrok in mei 1760 naar Bergen op Zoom en werd het volgend jaar opgevolgd door luitenant-kolonel-ingenieur B. v.d. Roy. Vervolgens waren directeur H. Geersema (1768-1770), N. Heixemius (1770-1776), R. v.d. Suchtelen (1776-1788), H. Waslander (1788-1793), terwijl daarna luitenant-kolonel-ingenieur I.J. den Freytag als directeur optrad.

Keywords

Subjects:

Defensie