Netherlands > Noord-Hollands Archief

598

Plaatsingslijst

1921-1989
2020
Noord-Hollands Archief
Nederlands

General remarks

Omvang in meters

3,75

Periode documenten

1921-1989

Openbaarheid

openbaar

Raadpleegmogelijkheid

Haarlem, Jansstraat, <a href="https://noord-hollandsarchief.nl/studiezaal/originelen-raadplegen">raadpleging mogelijk na transport</a>

Gebruiksinformatie

Plaatsingslijst in band 598 nrs. 1-25.

Licentie metadata

Creative Commons Zero (CC0) - Public Domain Dedication

Fnc_lic

CC0 1.0

Other descriptive information

Institutionele geschiedenis

De Bond van Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Noord-Holland heette sinds 1 mei 1960 de Stichting Centrale Plattelandsbibliotheek Noord-Holland. De vestigingsplaats was Haarlem. In 1964 werd de naam van de Katholieke Centrale Stichting voor Lectuurvoorziening in de provincie Noord-Holland gewijzigd in Stichting Katholieke Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland. Samen met de Stichting Christelijke Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord-Holland startte in 1964 de samenwerking met de Algemene Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord-Holland die te Alkmaar gevestigd was. In 1967 resulteerde die samenwerking in de oprichting van de Stichting Federatie der Provinciale Bibliotheekcentrales in Noord-Holland, bestaande uit de Provinciale Bibliotheekcentrale Alkmaar (voortgekomen uit de Algemene Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord-Holland) en de Provinciale Bibliotheekcentrale Haarlem (voortgekomen uit de Katholieke en Christelijke Bibliotheekcentrales). De Provinciale Bibliotheekcentrale Alkmaar en Haarlem fuseerden in 1973 in de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland (PBC Noord-Holland). In 1988 voerde decentralisatie als gevolg van de Welzijnswet tot de opheffing van de PBC Noord-Holland.

Omvang: 2,70m

Naam van de archiefvormers

Bond van Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Noord-Holland
Stichting Centrale Plattelandsbibliotheek Noord-Holland
Federatie der Provinciale Bibliotheekcentrales in Noord-Holland
Katholieke Centrale Stichting voor Lectuurvoorziening in de provincie Noord-Holland
Katholieke Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland
Provinciale Bibliotheekcentrale Alkmaar
Provinciale Bibliotheekcentrale Haarlem
Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland

Keywords

Subjects:

Kunst, Cultuur en Erfgoedbeheer
1 - 10 / 25
598 - 1 Notulen stafvergaderingen, met bijlagen, PBC Haarlem, 1970-1971 <br/>Notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, PBC Haarlem, 1971
598 - 2 Notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, Katholieke Centrale Stichting voor Lectuurvoorziening in de provincie Noord-Holland, Katholieke PBC Noord-Holland, 1962-1966 <br/>Begrotingen, jaarrekeningen, 1949-1972 <br/>Financiële jaarverslagen, 1966-1971
598 - 3 Notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, 1968-1977 <br/>Notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur, met bijlagen, 1977-1981 <br/>Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1975-1987
598 - 4 Notulen bestuursvergaderingen, Katholieke Centrale Stichting voor Lectuurvoorziening in de provincie Noord-Holland, 1953-1962 <br/>Notulen van de bestuursvergaderingen, met bijlagen, Federatie der Provinciale Bibliotheekcentrales in Noord-Holland, 1967-1970 <br/>Notulen van bestuursvergaderingen, PBC Haarlem, 1972 <br/>O.U.B. Koerier, O.U.B. Berichten, O.B. berichten, 1961-1969
598 - 5 Correspondentie betreffende het dagelijks bestuur van de PBC Alkmaar, 1967-1973 <br/>Correspondentie betreffende de herindeling van de werkgebieden, 1969-1971 <br/>Correspondentie met de aangesloten bibliotheken, 1973-1981 <br/>Notulen stafvergaderingen, 1970-1976 <br/>Provisie. Kontaktblad PBC Alkmaar, 1973 <br/>Documentatie, 1959-1983
598 - 6 Overeenkomst van samenwerking tussen de Stichting Katholieke PBC Noord-Holland en de Stichting Christelijke PBC voor Noord-Holland en statuten van de Stichting Federatieve PBC Noord-Holland te Haarlem, 1967 <br/>Notulen vergaderingen van het algemeen bestuur, met bijlagen, PBC Alkmaar, 1968-1971 <br/>Notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, PBC Alkmaar, 1972-1973 <br/>Notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, Federatie der Provinciale Bibliotheekcentrales in Noord-Holland, 1967-1973 <br/>Notulen bestuursvergaderingen, 1982-1987
598 - 7 Bedrijfsresultaten, 1968-1969 <br/>Notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, PBC Haarlem, 1967-1969
598 - 8 Notulen van vergaderingen van de Bond van Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Noord-Holland, 1921-1959 <br/>Notulen van bestuursvergaderingen van de Stichting Centrale Plattelandsbibliotheek voor Noord-Holland, PBC Noord-Holland, 1960-1968 <br/>Notulen bestuurs- en ledenvergaderingen, Bond van Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Noord-Holland, 1960-1961 <br/>Notulen bestuursvergaderingen, 1974-1988 <br/>Catalogus en aanvullingen, Centrale Plattelandsbibliotheek voor Noord-Holland, 1957-1961 <br/>Aanwinsten, PBC Alkmaar, z.j. <br/>Nieuwelingen. Aanwinstenlijsten van de PBC Alkmaar, 1971-1974 <br />Profono. Aanwinstenlijsten van de Provinciale Fonotheek Centrale, z.j.
598 - 9 Organisatie PBC Haarlem, 1971 <br/>Ingekomen stukken Stichting Centrale Plattelandsbibliotheek voor Noord-Holland, 1960-1961 <br/>Notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, PBC Haarlem, 1969-1970
598 - 10 Stukken betreffende de Provinciale Fonotheek Noord-Holland, 1969-1973 <br/>Stukken betreffende het samenwerkingsproject openbare bibliotheken, lager beroepsonderwijs en vormingswerk werkende jongeren in Noord-Holland, 1973-1974 <br/>Correspondentie betreffende personeelsformatie, 1975-1983 <br/>Correspondentie betreffende het Informatie-Centrum Spaarnberg te Santpoort, 1973-1983 <br/>Cultuurnota voor de Provincie Noord-Holland, Advies van de Commissie Provinciaal Bibliotheekplan, Nota betreffende een openbare bibliotheekvoorziening in oostelijk West-Friesland, Sta tuten Stichting Centrale Plattelandsbibliotheek voor Noord-Holland, Stukken betreffende de fusie van de PBC Alkmaar en Haarlem, 25 jaar Culturele Raad Noord-Holland, 1960-1979