Netherlands > Nationaal Archief

2.21.170

Collectie 258 D.E. van Voorst Evekink

Voorst Evekink, van

1933-1940
J.A.A. Bervoets
1975
Nationaal Archief, Den Haag
This finding aid is written in Dutch .
Beschrijving van het archief

Scope and content

David van Voorst Evekink (1890-1950) volgde een militaire opleiding. Hierna was hij o.a. docent aan de officiersopleiding en militair attaché. In de jaren van toenemende oorlogsdreiging was hij zowel militair adviseur als vertegenwoordiger van Nederland. Tijdens WOII vervulde hij een actieve rol bij de verdediging van Nederland, en later als bevelhebber van de Prinses Irenebrigade. Hij was tevens betrokken bij de heroprichting van het Nederlandsde leger. Het archief bevat veelal stukken opgemaakt uit hoofde van zijn verbondenheid aan het leger. Hierbij o.a. stukken betreffende informatie over de staat van het Belgische en Franse leger, de militaire opleiding, alsmede zijn bemidelling in bijzondere, militair-gelieerde onderwerpen.

Records creator's history

Geschiedenis van de archiefvormer

David van Voorst Evekink werd op 31 december 1890 in Zutphen geboren. Hij volgde vanaf zijn 15e jaar een militaire opleiding, achtereenvolgens op de Cadettenschool en op de Koninklijke Militaire Akademie in Breda. Bij het wapen van de cavalerie begon op 29 juni 1911 zijn officiersloopbaan; bij het Koninklijk Besluit van die datum, nummer 32, werd hij tot tweede luitenant benoemd. Bevorderingen volgden in 1915 (eerste luitenant) en in 1927 (ritmeester). Vanaf 1932 was hij verbonden bij de voortgezette opleiding van officieren als docent in het militair tuchtrecht.

Na een jaar werkzaam te zijn geweest bij het ministerie van Defensie als kapitein van de Generale Staf werd hij in maart 1936 benoemd tot militair attaché bij de nederlandse legaties in Brussel en Parijs. In de hierop volgende jaren van toenemende oorlogsdreiging was hij dus militair adviseur van twee gezanten en vertegenwoordigde hij de Nederlandse landmacht in twee landen. Tevens moest hij langs wettige weg inlichtingen zien te verzamelen die voor de Landmacht van nut konden zijn. Hij streefde er naar om tijdens de mobilisatie-aktiviteiten van 1939 de verbindingsschakel te zijn tussen het Nederlandse en Franse militaire opperbevel en toen in 1940 de neutraliteit van Nederland werd geschonden door een Duitse inval bemiddelde hij bij de doortocht van Nederlandse troepen via Frankrijk naar Engeland.

Op 9 juli 1940 week Van Voorst Evekink uit naar Bordeaux, waar hij contacten onderhield met de Nederlandse regering in Londen. Eind januari 1941 slaagde hij erinznaar Engeland over te steken, waar hij meteen betrokken werd bij plannen tot herstel van de Nederlandse legermacht. Van 1 september 1941 tot 6 januari 1942 was hij commandant van de Prinses Irenebrigade in Wolverhampton. Daar wist hij personeel te werven voor een corps Insulinde, dat bereid was om met hem naar het Verre Oosten te trekken. Toen in 1944 de bevrijding in zicht kwam, werd Van Voorst Evekink belast met de recrutering en inspectie van het nieuw te vormen leger en commandant van de Nederlandse troepen in Engeland. Deze functie behield hij tot 1 januari 1947. Zijn troepen werden vooral ingezet bij de bevrijding van Nederlands Indië van de Japanse bezetting.

Sedertdien bleef hij als militair attaché verbonden aan de nederlandse legatie in Londen. Daar overleed hij in de nacht van 16 op 17 maart 1950.

Archival history

Geschiedenis van het archiefbeheer

Van Voorst Evekink had als militair attaché in Brussel en Parijs in de jaren 1936-1939 zijn kantoor in het pand Nassaulaan 18 in Den Haag. Hierin werd in 1945 het Centraal Bureau voor Genealogie gevestigd, dat een verzameling achtergelaten stukken aantrof. Bij nader onderzoek bleken zij van Van Voorst Evekink persoonlijk te zijn: deze stukken betroffen niet alleen zijn militair attachéschap tot begin 1940, maar ook het militair tochtrecht, waarmee Van Voorst Evekink zich als docent aan de voortgezette opleiding voor officieren had bezig gehouden. De verzameling werd in november 1973 door de directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen en in het voorjaar van 1975 geïnventariseerd door drs. J.A.A. Bervoets, chartermeester bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Source of acquisition

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Conditions governing access

Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar.

Conditions governing reproduction

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Physical characteristics and technical requirements

Materiële beperkingen

Existence and location of copies

Beschikbaarheid van kopieën

Preferred citation

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 258 D.E. van Voorst Evekink, 1933-1940, nummer toegang 2.21.170, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Voorst Evekink, van, 2.21.170, inv.nr. ...

Extent

0.80 meter; meter, 80 inventarisnummers. files

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl , en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Keywords

Index op persoons- en zaaknamen

This link has no description

This link has no description

This link has no description

79

69

27

33

7 (art. 1)

This link has no description

This link has no description

This link has no description

55

18

19

20

21

55

45

50

35

41

43

65

31

63

65

6

7

8

9

79

27

29

58

33

79

27

42

38

This link has no description

This link has no description

This link has no description

10

69

27

75

This link has no description

This link has no description

This link has no description

36

This link has no description

This link has no description

This link has no description

22

52

74

32

40

47

51

This link has no description

This link has no description

This link has no description

8 (art. 9)

80

36

40

49

39

73

This link has no description

This link has no description

This link has no description

7 (art. 69)

14

77

This link has no description

This link has no description

This link has no description

15

16

7 (art. 71)

This link has no description

This link has no description

This link has no description

76

This link has no description

This link has no description

This link has no description

7 (art. 71)

6

7

8

9

This link has no description

This link has no description

This link has no description

17

57

57

39

48

61

46

23

53

37

This link has no description

This link has no description

This link has no description

75

7 (art. 65)

78

60

This link has no description

This link has no description

This link has no description

59

59

60

61

63

63

65

8 (art. 27)

66

69

44

27

This link has no description

This link has no description

This link has no description

64

68

54

67

70

53

27

This link has no description

This link has no description

This link has no description

53

27

73

This link has no description

This link has no description

This link has no description

56

47

66

This link has no description

This link has no description

This link has no description

37

30

34

27

11

This link has no description

This link has no description

This link has no description

58

This link has no description

This link has no description

This link has no description

67

71

72

This link has no description

This link has no description

This link has no description

8 (art. 17)

56

7 (art. 65)

8 (art. 19)

8 (art. 31)

This link has no description

This link has no description

This link has no description

25

9

7 (art. 69)

7 (art. 71)

Subjects:

Amsterdam, Concours Hippique 1936-1937

Anti-tankartillerie

België, communistische partij

België, defensie

België, gezondheidszorg in het leger

België, marine

België, militair recht

België, militaire muziekkorpsen

België, schietkampen

België, staatsiebezoek koningin aan Nederland

België, vliegrampen

Belgique, Militaire, la. (t.s.)

Belgisch Tijdschrift voor Militaire Wetenschappen

Brasschaet, concours hippique 1937-1938

Brasschaet, ontploffing munitiedepot

Breda, K.M.A.

Bruggenbouw

Brussel, Concours hippique 1936-1939

Brussel, Koninklijke Militaire School

Bureau d'Experts Etudes et Controles Industriels

Cité Nouvelle, la

Engeland, luchtmacht

Frankrijk, defensie

Frankrijk, defensiebegroting 1940

Frankrijk, gebieden verboden voor officieren

Frankrijk, legeroefening Col du Galibier 1938

Frankrijk, luchtmacht

Frankrijk, tucht in het leger

Generale Staf, jubileum 1934

Generale Staf, jubileum 1939

Gevechtsvliegtuigen

Gewondenzorg

Gremaux,spionage-activiteiten

Huzaren, opleiding dienstplichtigen

Infanterie, opleiding dienstplichtigen

Luchtbescherming

Luchtbombardementen

Luchtcorridors

Luchtruim, neutraliteit van het

Luik, reserve-officieren

Luxemburg, Arbed-fabrieken

Luxemburg, vliegveld

Militaire oefening, IJsselstreek 1937-1938

Mobilisatie 1939

Nederland, defensie-uitgaven 1938

Nederland, defensiebeleid

Nederland, legermacht

Nederland, vereenigd met de Buitenlandsche Post (t.s.)

Nederlands Indië, defensie 1939

Nederlandse gevangene in Duitsland 1937

Nice, Concours Hippique 1937-1939

Officieren, opleiding van

Officieren, uitzending naar Frankrijk

Oorlogseconomie

Oorlogsmterieel, levering van

Ostande, Concours Hippique 1936-1939

Pantserplaten

Parijs, Concours Hippique

Rexisme

Round Table, the

Sandweiler, vliegveld

Schermwedstrijden

Schietbanen

Spa, Concours Hioppique 1936-1939

Tribune Radiophonique du Combattant

Uitvindingen op oorlogsgebied

Uniformen, buitenlandse

Verbond van Nationalisten

Vigmeron, ontslag 1937

"Volk, Het" verbod van-

Wapenstilstand 1918, herdenkingen
Names:AAa, W. van der

Aalders, G.H.

Arnout, J.W.BBerger, A.P.J.

Boer, W.

Bruins, J.H.W.CCeuvel, J.J.

Cool, W.

Cottin, A.M.H.E

F

G

HHoorn, J.R. van

Heijndijk, J.H.IIrish Stephenson, M.JJadran, marine-opleidingsschipKKloeke, A.

Kruis, H.J.LLabouchère, J.

Leeuwen, vanMMartin-Gallier de Mierry, J.

Meihuizen, J.W.D.NNeuray, H.O.OOrnstein, L.L.E.PPlassche, J.G.M. van deRRoland, Ph.SSpruyt, A.T

U

VVlist, L.A. van der

Voorwinden, E.L.WWensink, W.C.

Werff, A. van der

Wijnoldy Daniëls, T.A.E.R.

Language of the material

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Records creator


Archiefvormers: :

David van Voorst Evekink (1890-1950)

Content provider

Nationaal Archief, Den Haag

Material-specific details

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.