Netherlands > Atria

IIAV00000499

Archief Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid

Finding aid
1982-1994
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)
Finding aid is in Dutch
Overzicht collectie

Scope and content

Inhoud

Notulen van algemene vergaderingen 1982-1994; jaarverslagen 1983-1993; correspondentie 1982-1993; stukken betreffende de geschiedenis en statuten 1982-1985; financiële overzichten, begrotingen en stukken betreffende subsidies 1982-1992; stukken betreffende activiteiten op het gebied van arbeid, armoede, belastingen, het emancipatiebeleid, de 1990-maatregel, pensioenen, sociale zekerheid, werkgelegenheid en plaatselijke, regionale en internationale samenwerking 1983-1993.

Records creator's history

Geschiedenis

Opgericht op 15 juni 1982 vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid over de economische crisis, die een bedreiging vormde voor de positie van vrouwen met name op de arbeidsmarkt; de directe aanleiding was de herziening van het stelsel van sociale zekerheid; op 12 juni 1982 was er een landelijke dag tegen kostwinnersbegrippen geweest op initiatief van de Nederlandse Vrouwenbeweging; het Breed Platform was een overlegstructuur van landelijke vrouwenorganisaties en vrouwengroepen uit politieke partijen en de vakbeweging met een beheerstichting die op 31 december 1983 werd opgericht, de Stichting Beheer Landelijk Breed Platform van Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid; fuseerde in 1994 met de Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid tot de Vrouwen Alliantie; doel van het Breed Platform was het bereiken van economische zelfstandigheid voor alle vrouwen, hetgeen een individueel recht op inkomen impliceert; om dat doel te bereiken maakte het Breed Platform zich sterk om 3 groepen voorwaarden te verwezenlijken: voorwaarden op het terrein van arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie, herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en algemeen maatschappelijke voorwaarden, zoals collectieve en sociale voorzieningen; besluitvormend orgaan was de algemene vergadering; de inhoudelijke voorbereiding van discussies was in handen van werkgroepen, die bestonden uit leden van de aangesloten organisaties, externe deskundigen en vrijwilligsters op persoonlijke titel; Leontine Bijleveld was van februari 1988 tot september 1991 coördinator; in 1988 waren veertig organisaties aangesloten.

Processing information

Bewerking

Inventaris gemaakt door Annette Mevis in 2003

Conditions governing access

Raadpleging

Vrij

Preferred citation

Aanbevolen citeerwijze

Archief Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Extent

2.24 m. meter

Keywords

Onderwerpen

Geographic names:

Netherlands

Language of the material

Dutch

Records creator


Creator:

Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid

Content provider

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)

1 - 1 / 1
  • 1
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD