Netherlands > Atria

IIAV00000322

Archief Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging (NVEV)

Finding aid
1933-1973
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)
Finding aid is in Dutch
Overzicht collectie

Scope and content

Inhoud

Hoofdbestuur: notulen van bestuursvergaderingen 1960-1970; notulen van en stukken betreffende jaarvergaderingen 1967-1973; notulen van en stukken betreffende de speciale vergadering 1972 en de buitengewone ledenvergadering 1973; correspondentie 1933, 1935, 1967-1973; statuten en huishoudelijk reglement met wijzigingen 1933, 1935, 1967-1968 en z.j.; correspondentie met en betreffende de Associated Country Women of the World1964-1971, de Electrical Association for Women 1961-1972 en deNationale Vrouwenraad van Nederland 1963-1970; stukken betreffende de viering van het vijfentwintigjarig bestaan 1956-1958 en het veertigjarig bestaan 1971-1972. Afdeling Arnhem: notulenboeken 1935-1952; correspondentie 1936-1959; convocaties en circulaires 1947-1948; spreeksterslijsten 1958-1965; stukken betreffende de cursus voor leden van de Vrouwen Advies Commissie 1960; teksten van een serie praatjes over elctriciteit 1959-1972; instructie en documentatie voor afdelingssecretaressen 1968. Afdeling Amersfoort: stukken afkomstig van mw. F.H.Grever-Tonckens, voorzitter van de afdeling en hoofdbestuurslid: ledenlijsten 1968-1971; financiële stukken, 1967-1970; stukken betreffende excursie naar Denemarken 1968-1970; stukken van de reis naar Meridon 1960, 1969; stukken van de Nederlandse Huishoudraad 1967-1969; stukken van de Amersfoortse Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1967-1969; overzicht van de geschiedenis van de NVEV 1966; knipsels; foto's; voorzittershamer.

Records creator's history

Geschiedenis

Opgericht op 7 september 1932 als Vrouwen Electriciteits Vereeniging (VEV) door onder anderen Rosa Manus; kreeg in 1933 de naam Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging; opgeheven op 22 mei 1973; doel was het bevorderen van de toepassingen van electriciteit in de ruimst mogelijke zin en op elk gebied dat voor vrouwen van belang kon worden geacht; het tijdschrift van de vereniging Bulletin verscheen tot 1970 acht keer per jaar; van 1970-1973 verschenen mededelingen van de NVEV in Stroom (voorlichtingsblad van het electriciteitsbedrijf).

Processing information

Bewerking

Plaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989

Conditions governing access

Raadpleging

Vrij

Preferred citation

Aanbevolen citeerwijze

Archief Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging (NVEV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Extent

0.84 m. meter

Keywords

Onderwerpen

Geographic names:

Netherlands
Personal names:Rosa Manus
Titles of related works:

Stroom
Personal names:F.H.Grever-Tonckens
Corporate names: Associated Country Women of the World Electrical Association for Women Nationale Vrouwenraad van Nederland Nederlandse Huishoudraad

Language of the material

Dutch

Records creator


Creator:

Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging (NVEV)


Other Creator:

Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging, afdeling Arnhem ; Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging, afdeling Amersfoort

Content provider

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)