Netherlands > Atria

IIAV00000165

Archief Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'

Finding aid
1947-1951, 1959 1947-1951
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)
Finding aid is in Dutch
Overzicht collectie

Scope and content

Inhoud

Notulen en agenda's van diverse vergaderingen 1947-1948; correspondentie 1947-1951; statuten 1949, 1959; stukken betreffende de bouw van de tentoonstelling 1947-1948; tentoonstellingsreglement, stichtingsakte, vergunningen, huurovereenkomst, ontvangstbewijzen, bruikleenformulieren en toegangsbewijzen 1947-1948; financiële stukken en stukken betreffende verzekeringen en belastingen 1948-1950; teksten van toespraken, radioredes en lezingen 1948; logboek van gebeurtenissen tijdens de tentoonstelling 1948; lijsten met namen van bestuursleden, groepshoofden en commissieleden; lijsten met titels van proefschriften van vrouwen, met namen van vrouwelijke professoren, lectoren en privaatdocenten, met namen van de eerste afgestudeerde vrouw per studierichting en de eerste vrouw in diverse beroepen en met namen van de echtgenotes van alle burgemeesters; stukken betreffende publiciteit en publikaties 1948; plakboeken met knipsels en foto's.

Records creator's history

Geschiedenis

Georganiseerd als huldeblijk aan koningin Wilhelminater gelegenheid van haar vijftigjarig regeringsjubileum; beoogde een beeld te geven van al wat voor en door vrouwen gedurende die vijftig jaar tot stand was gekomen; werd gehouden van 18 augustus tot 15 september 1948 in de Houtrusthallen te Den Haag.

Processing information

Bewerking

Plaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1989

Conditions governing access

Raadpleging

Vrij

Preferred citation

Aanbevolen citeerwijze

Archief Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Extent

1.24 m

Keywords

Onderwerpen

Geographic names:

Netherlands
Personal names:Wilhelmina
Corporate names: Houtrusthallen te Den Haag.

Language of the material

Dutch

Records creator


Creator:

Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'

Content provider

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)