Netherlands > Atria

AANVULLINGEN

1 - 2 / 2
  • 1
IIAV00000036 - 91-93 Stukken ontvangen in 1985 door de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijkstaatsburgerschap van het Comité bij de opheffing in 1985: Beschouwingen over het Wetsontwerp tot Wijziging van het Huwelijksvermogensrecht, 1 december 1930 goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, te ’s-Gravenhage; verslag werkzaamheden 1932-1938; stuk van werk-comité n.a.v. algemene vergadering van 13-2-1937 met vragen betreffende echtscheiding; notulen en correspondentie 1938; ontwerp wetsbepalingen van Prof. Mr. A. van Goudoever met wenselijke echtscheidingsbepalingen als discussiestuk voor bijeenkomst (26-4-1938); notulen vergadering 30 april 1938 van het sub-comité-B van het Comité; antwoorden op de vragenlijst ontvangen van Mr. J. Veegens, Mw. Mr. Scheltema-Conradi, Mr. van Dullemen, Mr. Estella C. Simons, Mr.Dr. J. de Vrieze, Prof.Mr. H. van Goudoever (+bijbehorende ? potlood-aantekeningen); notulen vergadering sub-comité-B 28 mei 1938; agenda voor Algemene Vergadering op 3 december 1938; brieven 1939; enkele brieven over herstart 1945; correspondentie 1946; correspondentie en notulen 1946-1949; verslag over periode 1946-1950 en verdere brieven en stukken 1950; brieven en andere stukken 1951; gebundelde brieven secretariaat, met enkele verdwaalden 1952 (juni) tot 1956 (januari); verzamelde notulen en presentielijsten vergaderingen 1953; rapport betreffende het Wetsontwerp d.d. 13-10-1949 tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw; kamerstukken betreffende de opheffing enz.; inleiding en samenvattende beschouwing volgens ontwerp-Meyers 1954; concepten en brieven betreffende brief aan leden Tweede Kamer, waarvan de eerste uit februari 1955; brief van het Comité aan Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 1956. 1930-1985.
IIAV00000036 - 94 Stukken betreffende het Comité, afkomstig van E.E.A. de Jong-van der Ploeg, secretaris van de regio Den Haag e.o. van de afdeling 's Gravenhage van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, ontvangen in 2013, met beschrijving van de inhoud door E.A.A. de Jong-van der Ploeg in mei 2003. 1936-1948.