Netherlands > Regionaal Archief Alkmaar

0203

Archief van de Vereniging tot Bevordering van Christelijke Belangen (Waakt en Bidt) te Alkmaar

Ver. tot Bevordering van Chr. Belangen

1893-1974
Regionaal Archief Alkmaar
Deze toegang is geschreven in het Dutch; Flemish
Beschrijving van het archief

Scope and content

Bereik en inhoud

Oorspronkelijke inleidingen en bijlagen

Samenvatting van de inhoud van het archief

Het archief bevat notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, financiële stukken, stukken betreffende het legaat van J. Kabel en stukken betreffende het gebouw (Laat 221).

Archiefvorming

De vereniging werd opgericht in het voorjaar van 1893, met als doelstelling "het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van dronkenschap, ontucht en andere zonden". Zij trachtte dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van een gebouw, dat aan christelijke verenigingen verhuurd zou worden en waar tevens lezingen en andere bijeenkomsten zouden kunnen plaatsvinden. Reeds spoedig werd het perceel Laat 221 aangekocht, dat de naam Waakt en Bidt kreeg. Op 5 juni 1894 werd de eerste bestuursvergadering in het verenigingsgebouw gehouden. Op 13 januari 1973 werd de vereniging opgeheven. Besloten werd een Stichting Waakt en Bidt in het leven te roepen, die het overgebleven kapitaal zou beheren.

Conditions governing access

Voorwaarden voor raadpleging

Het archief is volledig openbaar.

Physical characteristics and technical requirements

Fysieke kenmerken en technische vereisten

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat

Existence and location of copies

Bestaan en bewaarplaats van kopieën

Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Extent

0,25 meter, 15 inventarisnummers

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Reserveren van archiefstukken
Als u in het archievenoverzicht een inventarisnummer heeft gevonden dat u wilt inzien, drukt u op de bij het nummer zichtbare reserveringsknop. Bij het reserveren kunt u zelf de datum kiezen waarop u de stukken in wilt zien (let daarbij op de openingstijden van de studiezaal; op maandagen is de zaal gesloten).

Content provider

Regionaal Archief Alkmaar