Netherlands > Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

http://hdl.handle.net/10622/ARCH03150 - Doos 2 Map 3

manuscript (met opmerkingen in de marge) 'Paul van Ostayen' - doctoraalscriptie van G. Borgers stukken betr. werkcollege homopoëzie 83/84 eindverslag 'onder mannen'.

Extent

1 map/1 doos