Netherlands > Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

ARCH02681

Archief Werkgroep Migranten en Media

1981-2004
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
( Cruquiusweg 31 , 1019 AT Amsterdam , Nederland )
Finding aid is in Dutch
Overzicht collectie

Scope and content

Inhoud

Notulen van de vergaderingen van de werkgroep Migranten en Media 1984-2000; stukken betreffende de berichtgeving over allochtonen 1981-2004; de instroom van allochtonen in de scholen voor journalistiek 1989-2002; onderzoek naar plaats en rol van allochtonen 1991-2001; discussiebijeenkomsten en zgn. journalisten cafés over migranten, media, de aanpak van extreem-rechts en de plaats van de Islam 1991-2001; contacten met het ministerie van WVC, later VWS 1989-1996; internationale contacten o.a. conferenties 1994-2002; documentatie 1989-2004.

Records creator's history

Geschiedenis

Beknopte versie:

De informele werkgroep Media en Racisme werd begin 1984 opgericht na een symposium in mei 1983, georganiseerd op initiatief van Felix Rottenberg, Joost Divendal en NRC-redacteur Peter Schumacher; in 1989 omgezet in de werkgroep Migranten en Media; hield zich vooral bezig met de berichtgeving in de media over allochtonen, de beeldvorming en de instroom van allochtonen in journalistenopleidingen en redacties van kranten en tijdschriften; de projecten van de werkgroep werden mede gefinancierd door het ministerie van WVC; de werkgroep werd aangestuurd van uit de Nederlandse Vereniging van Journalisten maar trachtte zich zo onafhankelijk mogelijk op te stellen; de officiële naam werd later veranderd in bureau Migranten en Media van de NVJ.

Uitgebreide versie:

Begin jaren tachtig (van de twintigste eeuw) ontstond de werkgroep Migranten en Media, die aanvankelijk werkgroep Media en Racisme heette. Mei 1983 nodigden Felix Rottenberg , Joost Divendal (beiden werkzaam bij De Populier , voorloper van De Balie ) en Nieuwe Rotterdamsche Courant -redacteur Peter Schumacher een aantal journalisten uit om van gedachten te wisselen over het onderwerp media en racisme. Aanleiding voor de bijeenkomst was met name de opkomst van extreem rechts en in het bijzonder de zetel in de Tweede Kamer die de Centrumpartij van Hans Janmaat behaalde. Vraag was o.a. of de media net als de andere politieke partijen de partij van Janmaat moesten negeren. Schumacher was vooral geïnspireerd door een bezoek samen met Rottenberg aan een congres van de Engelse journalistenvakbond. Mei 1983 wordt er een symposium in Hilversum georganiseerd over Media en Racisme. Hier wordt besloten tot de oprichting van de informele werkgroep Media en Racisme, die onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Journalisten functioneerde en geregeld in De Journalist van zich liet horen.

Vanaf het begin speelde het vraagstuk van de relatie tussen NVJ en de werkgroep. Enerzijds gaf de NVJ legitimiteit aan de activiteiten van de werkgroep maar anderzijds stelde de NVJ zich terughoudend op door grenzen te stellen aan de bewegingsvrijheid van de werkgroep. De activiteiten van de werkgroep verslapten na enkele jaren en in 1987 volgde een nieuw initiatief, opnieuw van Schumacher. Directe aanleiding was deze keer de stelling van Schumacher en NVJ-voorzitter Hans Verploeg dat er meer aandacht dient te worden geschonken aan de instroom van allochtonen op de scholen voor de journalistiek en op de krantenredacties. De werkgroep wist uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat op drie scholen voor de journalistiek (Tilburg, Utrecht en Zwolle) vijf procent van de opleidingsplaatsen gereserveerd wordt voor migranten, de zgn. 5%-regeling. In 1989 kreeg de werkgroep een nieuwe naam: werkgroep Migranten en Media. Want het begrip racisme vond men inmiddels te beladen. De verstandhouding tussen de werkgroep en de NVJ was veelal moeizaam. Geregeld dreigden werkgroepleden met opstappen. In 1989 begonnen de goede jaren voor de werkgroep, vooral omdat een subsidieverzoek door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) gehonoreerd werd. Eind 1989 werd de eerste betaalde coördinator in dienst genomen: Carol Burgemeestre . In 1994 trad Burgemeestre terug evenals de beide bestuursleden van het eerste uur Judith Neurink en Archie Sumter . Donald Wieringa werd de nieuwe coördinator. Er volgden nog enkele jaren vol activiteiten. In het begin van de nieuwe eeuw liepen de activiteiten van de werkgroep terug. Voor de verdere geschiedschrijving wordt verwezen naar Van Janmaat tot Jahjah. 20 Jaar Migranten & Media (Amsterdam, 2004).

Processing information

Bewerking

Inventaris gemaakt door Bouwe Hijma in 2004, aanvulling door Sabine Aarts in 2008.

System of arrangement

Ordening

Bij de archiefvorming, vooral in de eerste periode, was er geen strikte scheiding tussen het archief van de werkgroep en dat van de NVJ zelf. Daarom zijn al eerder door de NVJ overgedragen stukken, die op de werkgroep betrekking hebben, hier toegevoegd en in een annex beschreven. Foto's zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG.

Conditions governing access

Raadpleging

Vrij

Preferred citation

Aanbevolen citeerwijze

Archief Werkgroep Migranten en Media, inventory number ..., International Institute of Social History, Amsterdam

Extent

2.8 m. meter

Keywords

Onderwerpen

Subjects:

Migrations/Migrant movements

Press/Journalism
Geographic names:

Netherlands
Personal names:Burgemeestre, Carol Divendal, Joost Neurink, Judith Rottenberg, Felix Schumacher, Peter Sumter, Archie Verploeg, Hans Wieringa, Donald
Corporate names: International Federation of Journalists (IFJ) Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
Genre of the material:

Archival material
Personal names: Felix Rottenberg Joost Divendal Peter Schumacher Hans Janmaat
Corporate names: werkgroep Media en Racisme De Populier De Balie Centrumpartij Nederlandse Vereniging van Journalisten
Titles of related works:

Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Journalist
Personal names: Hans Verploeg Carol Burgemeestre Judith Neurink Archie Sumter Donald Wieringa
Corporate names: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Titles of related works:

Van Janmaat tot Jahjah. 20 Jaar Migranten & Media

Language of the material

Dutch

Records creator


Creator:

Werkgroep Migranten en Media


Other Creator:

Nederlandse Vereniging van Journalisten

Content provider

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

( Cruquiusweg 31 , 1019 AT Amsterdam , Nederland )