Netherlands > Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

http://hdl.handle.net/10622/ARCH01661 - 6

"Het anti-oorlogscongres der IIIe Internationale. Oproep aan het Internationaal Proletariaat", appeal by the "Radencommunisten".