Netherlands > Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

ARCH01553

Archief Ger Verrips

1934-1998
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
( Cruquiusweg 31 , 1019 AT Amsterdam , Nederland )
Finding aid is in Dutch
Overzicht collectie

Scope and content

Inhoud

Correspondentie, aantekeningen, interviewmateriaal, knipsels en documentatie die Verrips gebruikte voor zijn boek Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991 1934-1998.

Aanvulling 2016: stukken betreffende de geschiedenis van de CPN, in het bijzonder zijn boek Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991 en het nooit verschenen 'Markant / Markante momenten', dagboeken, kronieken en overige notities.

Records creator's history

Biografie

Gerrit (Ger) Johannes Verrips; geboren in Amsterdam 18 december 1928, overleden in Amsterdam 31 augustus 2015; actief lid van de PvdA 1948-1952; lid van de CPN 1953-1975; redacteur van het communistische dagblad De Waarheid 1960-1968; lid van het partijbestuur van de CPN 1958-1964; opnieuw lid van de PvdA vanaf 1985; redactielid van het maandblad Socialisme en Democratie; voorzitter van het Fonds voor de Letteren 1980-1987; publiceerde een aantal romans waarvan Nathalie wellicht de bekendste is en biografieën van Albert Camus en Karel van het Reve; in 1995 verscheen zijn magnum opus Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991. Zie ook de biografische schets van Ger Verrips door Huub Sanders op de IISG-website evenals de in memoriams door Rob Hartmans in De Groene Amsterdammer en door Wim Berkelaar .

Processing information

Bewerking

Plaatsingslijst gemaakt door Mehmet Bilgen in 2001.

Conditions governing access

Raadpleging

Beperkt

Toestemming vereist van de bewaargever

Preferred citation

Aanbevolen citeerwijze

Collectie Ger Verrips , inventory number ..., International Institute of Social History, Amsterdam

Extent

3.5 m. meter

Other descriptive information

INLEIDING

Ger Verrips (1928-2015) publiceerde verscheidene romans en essays met politieke thema's. Afkomstig uit een protestants-christelijk milieu, werd Verrips in de jaren 1948-1952 actief lid van de Partij van de Arbeid. In 1953 sloot hij zich aan bij de CPN, was redacteur van het dagblad De Waarheid van 1960 tot 1968 en maakte in de jaren 1958 tot 1964 deel uit van het partijbestuur. In 1975 verliet Verrips de CPN, in 1985 werd hij weer lid van de PvdA. Van 1984 tot 2000 maakte hij deel uit van de redactie van het maandblad Socialisme en Democratie .

In 1995 verscheen Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991 ; zijn studie- en documentatiecollectie voor dit boek droeg hij in 1990 over aan het IISG. De oorspronkelijke ordening is grotendeels gehandhaafd. Een aantal scripties, papers en interviews betreffende de CPN, het communisme en de vredesbeweging (inv. nrs.81-90) is in de collectie gehouden, omdat zich hierop aantekeningen bevonden en brieven hierbij werden aangetroffen. Foto's uit de collectie werden overgebracht naar de Afdeling Beeld en Geluid.

Keywords

Onderwerpen

Subjects:

Communist movements and parties

Press/Journalism
Geographic names:

Netherlands
Personal names:Bakker, Marcus Brandsen, Bertus Hulst, Wim Verheij, Harry Zegeling, Huib
Corporate names: CPN Stichting tot Beheer van de Archieven van de CPN. 1988-1996
Genre of the material:

Archival material
Titles of related works:

De Waarheid

Socialisme en Democratie

Nathalie

Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991
Titles of related works:

Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991
Titles of related works:

Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991
Titles of related works:

De Waarheid

Socialisme en Democratie
Titles of related works:

Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991

Language of the material

Dutch

Records creator


Creator:

Verrips, Ger

Content provider

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

( Cruquiusweg 31 , 1019 AT Amsterdam , Nederland )