Netherlands > Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

ARCH00241

Archief M.S. Arnoni Papers

(1937-) 1963-1986 (1996) 1963-1986
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
( Cruquiusweg 31 , 1019 AT Amsterdam , Nederland )
Finding aid is in Dutch English
Overzicht collectie

Scope and content

Inhoud

Correspondence with Noam Chomsky, Thomas J. Coad 1983-1984, Shlomo Du Nour 1980-1983, Linus Pauling, J. Rothman 1974-1985, H.G. Sussman, H. Wallace 1979-1984, Nathan Yalin-Mor 1978-1983 and others, including readers of his books 1963, 1968-1985; agenda and some personal documents; files on the publishing of his books and on the editing of The Minority of One and In Search; manuscripts of books and articles, including `Mother Was Not Home for Burial' 1980, `Fela J.' n.d. and `De overledenen tellen niet' n.d.; documents on his participation in the Bertrand Russell Centenary Symposium 1972; copies of periodicals containing interviews and reviews of his work; documentation on the arms race, international affairs and war victims; copy of a commemorative circular letter by Tera Arnoni [1985].

Records creator's history

Biografie

Born in Lódź, Poland 1922; died in Hilversum, the Netherlands 1985; professor of political science, philosopher, writer and political activist; as a Jew imprisoned in various concentration camps during the Second World War; studied at the universities of Munich, New York, Wisconsin and Virginia, specializing in international relations; professor at various American universities; left the USA in 1969 because of its intervention in Vietnam and his disappointment with the New Left; moved to Israel, where he was a government advisor on foreign policy; from 1971 until his death he lived in The Netherlands; published several books and numerous articles on politics and other subjects; editor of The Minority of One and In Search, in which he agitated against the arms race and gave evidence of his fear of another world war; was involved in numerous extra-diplomatic activities and peace initiatives cooperating with people like U Thant, Norodom Sihanouk, Ho Chi Minh and Salvador Allende; author of `Mother Was Not Home for Burial', an autobiogaphy dealing with his Holocaust experience, and of novels.

Processing information

Bewerking

Inventaris gemaakt door Olaf van Paassen

Conditions governing access

Raadpleging

Not restricted

Inv.nrs. 19-20, 46 gesloten tot 2010

Preferred citation

Aanbevolen citeerwijze

Archief M.S. Arnoni Papers , inventory number ..., International Institute of Social History, Amsterdam

Extent

0.87 m. meter

Other descriptive information

INLEIDING

Menachem Samuel Arnoni werd geboren op 1 februari 1922 te Lodz in Polen. Als Joodse jongeman werd Arnoni tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer van de jodenvervolgingen. Hij heeft verschillende Duitse concentratiekampen overleefd. Deze ervaring - hij zei van zichzelf: 'Ik studeerde aan de Universiteit van Auschwitz' - liet diepe sporen na in zijn verdere leven.

Vanaf 1945 stak Arnoni zijn pessimisme over de mensheid en zijn angst voor herhaling van een wereldoorlog niet onder stoelen of banken. Na gestudeerd te hebben in München, New York, Wisconsin en Virginia, behaalde hij in 1960 zijn academische graad.

Arnoni 's specialisatie betrof internationale betrekkingen. Als politicoloog en filosoof, maar vooral als intellectueel trok Arnoni fel van leer tegen de 'Koude Oorlog' en de daarmee gepaard gaande wapenwedloop. Hij deed dit onder meer door zijn bijdragen in het door hem opgerichte blad The Minority of One , waarvan hij van 1959 tot 1969 ook redacteur was. Dit redacteurschap bezorgde hem het nodige prestige en bracht hem in contact met mensen als Albert Schweitzer , Bertrand Russell , Oe Thant en Ho Chi Minh . Naast publicist was Arnoni ook docent aan verschillende Amerikaanse Universiteiten. De Amerikaanse bemoeienissen in Vietnam en zijn teleurstelling in de 'New Left-beweging' deed Arnoni in 1969 besluiten om de Verenigde Staten te verlaten en zich te vestigen in Israël als journalist en adviseur van de Israëlische regering voor het buitenlands beleid. In 1971 vestigde hij zich in Nederland en woonde in Den Haag en Hilversum. In Nederland ondernam Arnoni tal van activiteiten. Zo schreef hij artikelen voor Vrij Nederland , De Haagse Post en De Nieuwe Linie . Hij was politiek commentator bij de NCRV en hij richtte in 1972 de nieuwsbrief In Search op. Dit blad verscheen twee-wekelijks en hierin werden de internationale verhoudingen besproken. In Search kende duizenden abonnee's over de hele wereld.

Naast zijn publikaties in algemene en wetenschappelijke tijdschriften en in zijn eigen periodieken schreef Arnoni ook boeken en essays. Zo zijn in Nederland van hem verschenen 'In plaats van ideologie' (1972), 'Moeder was niet thuis voor haar begrafenis' (1982), 'Fela J.' (1983), 'Niemand wil vrijheid' (1983) en de posthuum uitgegeven boeken 'De laatste verhalen' (1985), 'De overlevenden tellen niet' (1986), 'Het recht om pessimist te zijn' (1991) en 'Fela J. en andere verhalen' (1993). Behalve als publicist was Arnoni ook actief betrokken bij de internationale politiek. Hij ondernam verschillende 'para-diplomatieke' activiteiten, al dan niet in samenwerking met vooraanstaande politici als Salvador Allende , Jiri Hajek , Olof Palme en Andreas Papandreou .

Arnoni overleed op 10 februari 1985 in Hilversum.

Keywords

Onderwerpen

Subjects:

Pacifism/Peace movements

Press/Journalism
Geographic names:

Netherlands
Personal names: Chomsky, Noam Schweitzer, Albert Russell, Bertrand
Genre of the material:

Archival material
Personal names: Menachem Samuel Arnoni Arnoni
Personal names: Arnoni
Personal names: Arnoni Arnoni Albert Schweitzer Bertrand Russell Oe Thant Ho Chi Minh Arnoni Arnoni Arnoni
Corporate names: The Minority of One Verenigde Staten Vrij Nederland De Haagse Post De Nieuwe Linie NCRV
Personal names: Arnoni Arnoni Salvador Allende Jiri Hajek Olof Palme Andreas Papandreou
Personal names: Arnoni

Language of the material

Dutch

Records creator


Creator:

Arnoni, M.S.

Content provider

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

( Cruquiusweg 31 , 1019 AT Amsterdam , Nederland )