Latvia > Latvijas Nacionālā arhīva administrācija

LV-LNA-VA-F6999
LV_LVVA_F6999

Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti

1516-1939
Latvijas Nacionalais Arhīvs (LNA)

Records creator's history

Administratīva vēsture/Biogrāfija

Vēsturiskais nosaukums: Meijmuiža (Maihof) (Svētes pagasts, Jelgavas apriņķis), no 1939 līdz 1939. Vēsturiskais nosaukums: Tīriņmuiža (Thüringshof), no 1935 līdz 1935. Vēsturiskais nosaukums: Marijkalna (Marienberg) muiža, no 1934 līdz 1935. Vēsturiskais nosaukums: Lēdurgas (Loddiger) muiža, no 1926 līdz 1930. Vēsturiskais nosaukums: Olaines (Olai) muiža, no 1924 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Kalvenes (Kalwen) muiža (Aizputes apriņķis), no 1923 līdz 1923. Vēsturiskais nosaukums: Jagmaņu (Jagsmann) muiža (Aizputes apriņķis), no 1923 līdz 1929. Vēsturiskais nosaukums: Mazvirbu (Klein-Wirben) muiža (Talsu apriņķis), no 1920 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Lukes muiža, no 1919 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Bukultu (Bellenhof) muiža, no 1918 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Valteru (Waltershof) muiža, no 1916 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Gartiltes (Langbrücken) muiža, no 1915 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Dripata (Rammenhof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1915 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Bonaventuras muiža, no 1914 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Ibenetes (Hübenettshof) muiža, no 1913 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Ternejas (Torney) muiža, no 1913 līdz 1928. Vēsturiskais nosaukums: Jaunadulienas (Neu-Adlehn) muiža (Madonas apriņķis), no 1913 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Vecdubultu (Alt-Dubbeln) muiža, no 1912 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Vecdrustu (Alt-Drostenhof) muiža, no 1911 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Kazupes (Kasuppen) muiža (Dobeles apriņķis), no 1911 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Mūrmuiža (Muremoise) (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1911 līdz 1911. Vēsturiskais nosaukums: Dēvenes (Dewen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1910 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Galgauskas (Golgovsky) muiža, no 1910 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Vānes muiža, no 1910 līdz 1910. Vēsturiskais nosaukums: Kalnamuiža (Kalnemoise) (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1908 līdz 1908. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Ohseln) (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1907 līdz 1923. Vēsturiskais nosaukums: Pļaviņu (Stockmannshof) muiža, no 1907 līdz 1907. Vēsturiskais nosaukums: Rozenbetes (Rosenbeck) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1907 līdz 1910. Vēsturiskais nosaukums: Monistes (Menzen) muiža (Viru apriņķis), no 1906 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Oglejas (Oglei) muiža, no 1905 līdz 1905. Vēsturiskais nosaukums: Aisteres (Aistern) muiža (Liepājas apriņķis), no 1905 līdz 1919. Vēsturiskais nosaukums: Sauļu (Saulhof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1904 līdz 1912. Vēsturiskais nosaukums: Tīporu (Feldhof, Teichof, Lipste) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1903 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Gaiķu (Gaiken) muiža, no 1903 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Kraukļu (Grawendahl) muiža, no 1902 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Šlokumbergas (Schlockenbeck) muiža (Tukuma apriņķis), no 1901 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Putnenes (Puttnen) muiža (Talsu apriņķis), no 1901 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Nīkrāces (Gross-Niekratzen) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1901 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Lēdu (Lehden) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1900 līdz 1908. Vēsturiskais nosaukums: Jaunmoku (Neu-Mocken) muiža, no 1900 līdz 1910. Vēsturiskais nosaukums: Anniņmuiža (Annenhof) (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1899 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Ahjas (Ahja) muiža (Tērbatas apriņķis), no 1899 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Aknistes (Oknist) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1899 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Pilskalnes (Schlossberg) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1898 līdz 1898. Vēsturiskais nosaukums: Jaunrozes (Neu-Rossen) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1898 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: Dēseles (Deseln) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1898 līdz 1898. Vēsturiskais nosaukums: Zantes (Santen) muiža (Talsu apriņķis), no 1898 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Dekšņu (Dexten) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1897 līdz 1897. Vēsturiskais nosaukums: Nordeķu (Nordeckshof) muiža, no 1897 līdz 1897. Vēsturiskais nosaukums: Rustužu (Rüssel) muiža, no 1897 līdz 1897. Vēsturiskais nosaukums: Lejasmuiža (Musten), no 1897 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Krotužu (Krottuschen) muiža, no 1895 līdz 1895. Vēsturiskais nosaukums: Valdegāles (Wadegahlen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1895 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Kartužu (Schöneck) muiža, no 1894 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: Naukšēnu (Naukschen) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1894 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: (Luisenhof) muiža, no 1893 līdz 1896. Vēsturiskais nosaukums: Laides (Laiden) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1893 līdz 1897. Vēsturiskais nosaukums: Fridriķa, arī Vidriža, (Friedrichshöfchen) muiža, no 1893 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: Ernestu (Ernsthof) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1892 līdz 1909. Vēsturiskais nosaukums: Iģģenes (Iggen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1892 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: (Teskau) muiža, no 1892 līdz 1892. Vēsturiskais nosaukums: Rozēnu (Koddiak) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1892 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Vecsērenes (Alt-Sehren) muiža (Jaunjelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1891 līdz 1891. Vēsturiskais nosaukums: Teteles (Tetelmünde) muiža, no 1891 līdz 1891. Vēsturiskais nosaukums: Lestenes (Lesten) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1889 līdz 1889. Vēsturiskais nosaukums: Katrīnmuiža (Katharinenberg) (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1887 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Lielkangaru (Gross-Kangern) muiža, no 1887 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Oleru (Ohlershof) muiža, no 1887 līdz 1911. Vēsturiskais nosaukums: Brantu (Horstenhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1886 līdz 1886. Vēsturiskais nosaukums: Lielvārdes (Lennenwarden) muiža, no 1886 līdz 1886. Vēsturiskais nosaukums: Bejas (Beyenhof) muiža, no 1886 līdz 1886. Vēsturiskais nosaukums: Ķoņu (Königshof) muiža, no 1884 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Ilzenes (Ilsen) muiža (Valkas apriņķis), no 1882 līdz 1926. Vēsturiskais nosaukums: Popes-Ances (Popen-Anzen) muiža (Ventspils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1882 līdz 1882. Vēsturiskais nosaukums: Rūtes (Ruthenhof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1881 līdz 1881. Vēsturiskais nosaukums: Garlenes (Gargeln) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1881 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Baltāmuiža (Baltensee), no 1880 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Silgaiķu (Waldhof) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1879 līdz 1879. Vēsturiskais nosaukums: Skrīveru (Römershof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1879 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Erņu (Heringshof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1879 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Paltmales (Paltemal) muiža, no 1879 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Ezeres (Gross-Essern) muiža, no 1878 līdz 1909. Vēsturiskais nosaukums: Isajeviču muiža, no 1878 līdz 1888. Vēsturiskais nosaukums: Dorogu muiža, no 1878 līdz 1888. Vēsturiskais nosaukums: Zaļā (Grünhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1877 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Slagūnes (Schlagunen) muiža, no 1877 līdz 1877. Vēsturiskais nosaukums: Jaunbrenguļu (Neuwrangelshof) muiža, no 1877 līdz 1887. Vēsturiskais nosaukums: Vecsalacas (Alt-Salisch) muiža, no 1874 līdz 1874. Vēsturiskais nosaukums: Siku (Weidenhōhe) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1873 līdz 1877. Vēsturiskais nosaukums: Sieksātes (Sexaten) muiža, no 1873 līdz 1895. Vēsturiskais nosaukums: Pedeles (Peddeln) muiža, no 1871 līdz 1871. Vēsturiskais nosaukums: Englārtes (Engelhardshof) muiža, no 1871 līdz 1871. Vēsturiskais nosaukums: Jaungulbenes (Neu-Schwanenburg) muiža (Valkas apriņķis), no 1870 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Kargadi (Kargadden) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1870 līdz 1877. Vēsturiskais nosaukums: Pidoles (Fircks-Pedwahlen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1870 līdz 1870. Vēsturiskais nosaukums: Dubultu (Dubbeln) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1870 līdz 1870. Vēsturiskais nosaukums: Ogres (Ogershof) muiža, no 1870 līdz 1873. Vēsturiskais nosaukums: (Wolla) muiža, no 1870 līdz 1870. Vēsturiskais nosaukums: Ruckas (Würzenberg) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1869 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Vilgāles (Wilgahlen) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1869 līdz 1871. Vēsturiskais nosaukums: Vecbebru (Alt-Bewershof) muiža, no 1867 līdz 1875. Vēsturiskais nosaukums: (Odenpäh) muiža, no 1867 līdz 1873. Vēsturiskais nosaukums: Mujēnu (Mojahn) muiža, no 1867 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Zaļā (Gruenhof) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1867 līdz 1882. Vēsturiskais nosaukums: Cēres (Zehren) muiža, no 1866 līdz 1866. Vēsturiskais nosaukums: Kaucmindes (Kautzemünde) muiža, no 1865 līdz 1865. Vēsturiskais nosaukums: Mazsalacas (Salisburg) muiža (Valmieras apriņķis), no 1864 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Langervaldes (Langerwald) muiža, no 1863 līdz 1863. Vēsturiskais nosaukums: Kastrānes (Kastran) muiža, no 1862 līdz 1862. Vēsturiskais nosaukums: Ārces (Ards) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1862 līdz 1877. Vēsturiskais nosaukums: Asares (Assern) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1862 līdz 1889. Vēsturiskais nosaukums: Auru (Auermünde) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1861 līdz 1875. Vēsturiskais nosaukums: Beļavas (Kortenhof) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1861 līdz 1881. Vēsturiskais nosaukums: Naglienes muiža, no 1861 līdz 1861. Vēsturiskais nosaukums: Māras (Marren) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1861 līdz 1872. Vēsturiskais nosaukums: Ikšeles (Uexküllshof) muiža (Valkas apriņķis), no 1860 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Aizputes (Pastorat Hasenpoth) mācītājmuiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1860 līdz 1860. Vēsturiskais nosaukums: Aizviķu (Aiswicken) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1860 līdz 1872. Vēsturiskais nosaukums: Kukšas (Kukschen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1859 līdz 1862. Vēsturiskais nosaukums: Milites (Neuhall) muiža, no 1859 līdz 1910. Vēsturiskais nosaukums: Todaišu (Todaischen), no 1858 līdz 1858. Vēsturiskais nosaukums: Piņķu (Pinkenhof) muiža, no 1857 līdz 1857. Vēsturiskais nosaukums: Kukšenes (Kuckschen) muiža, no 1857 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Pociema (Posendorf) muiža, no 1856 līdz 1865. Vēsturiskais nosaukums: Ķēču (Fossenberg) muiža, no 1855 līdz 1855. Vēsturiskais nosaukums: (Lantzensee) muiža, no 1855 līdz 1855. Vēsturiskais nosaukums: Šarlotes (Charlottenhof) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1854 līdz 1854. Vēsturiskais nosaukums: Vārenbrokas (Wahrenbrock) muiža (Jaunjelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1852 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Pūres (Puhren) muiža, no 1851 līdz 1851. Vēsturiskais nosaukums: Simititz muiža, no 1851 līdz 1851. Vēsturiskais nosaukums: Juratas (Rujen-Radenhof) muiža, no 1851 līdz 1887. Vēsturiskais nosaukums: Kalkūnes (Kalkunen) muiža, no 1850 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Lielrendas (Gross-Rönnen) muiža, no 1850 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Lasenbekas (Lassenbeck) muiža, no 1850 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Palangas (Polangen) muiža (Grobiņas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1850 līdz 1870. Vēsturiskais nosaukums: Pilsmuiža (Amt Bauske), no 1850 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Jaundrustu (Neu-Drostenhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1850 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Bruzilu (Bresilgen) muiža, no 1850 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Vandzenes (Wandsen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1849 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Tārgales (Tergeln) muiža (Ventspils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1848 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Lielzalves (Gross-Salwen) muiža, no 1847 līdz 1847. Vēsturiskais nosaukums: Majoru (Majorenhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1846 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Šēderes (Scheden) muiža, no 1846 līdz 1882. Vēsturiskais nosaukums: Tiņģeres (Tingern) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1845 līdz 1879. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Paulsgnaden) (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1845 līdz 1845. Vēsturiskais nosaukums: Mērsraga (Markgrafen) muiža, no 1845 līdz 1848. Vēsturiskais nosaukums: Vecoktes (Alt-Okten) muiža (Liepājas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1844 līdz 1849. Vēsturiskais nosaukums: Lašu (Alt-Lassen) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1844 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Burgu (Borrishof) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1843 līdz 1844. Vēsturiskais nosaukums: Cenas (Zennhof) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1843 līdz 1909. Vēsturiskais nosaukums: (Kepalen) muiža, no 1842 līdz 1842. Vēsturiskais nosaukums: Lubējas (Lubey) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1842 līdz 1853. Vēsturiskais nosaukums: Zasas (Weessen) muiža (Jaunjelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1840 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Kļavkalna (Klawekaln) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1840 līdz 1844. Vēsturiskais nosaukums: Lielstraupes (Gross-Roop) muiža, no 1840 līdz 1840. Vēsturiskais nosaukums: Reņģu (Rengenhof) muiža, no 1840 līdz 1840. Vēsturiskais nosaukums: Aizdzīres (Adsirn) muiža (Talsu apriņķis), no 1840 līdz 1922. Vēsturiskais nosaukums: Jaunoktes (Neu-Okten) muiža (Liepājas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1840 līdz 1846. Vēsturiskais nosaukums: Vecauces (Alt-Autz) muiža, no 1839 līdz 1839. Vēsturiskais nosaukums: Bagumuiža (Neuhof), no 1838 līdz 1841. Vēsturiskais nosaukums: Medzes (Medsen) muiža (Grobiņas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1838 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Jaunskujenes (Neu-Schujen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1837 līdz 1837. Vēsturiskais nosaukums: Veclažu (Alt-Lassen) muiža, no 1836 līdz 1862. Vēsturiskais nosaukums: Sustes (Susten) muiža, no 1835 līdz 1835. Vēsturiskais nosaukums: Īles (Ihlen), Upesmuižas (Bächhof), (Klawing) u.c. muižas, no 1835 līdz 1835. Vēsturiskais nosaukums: Muižciems, no 1833 līdz 1857. Vēsturiskais nosaukums: Sarkanmuiža (Rothhof) (Ventspils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1833 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Pilsrauna (Scloss-Ronnenburg), no 1833 līdz 1833. Vēsturiskais nosaukums: Kurtu (Kurtenhof) muiža, no 1833 līdz 1833. Vēsturiskais nosaukums: Kaives (Kayenhof) muiža, no 1832 līdz 1832. Vēsturiskais nosaukums: Nīcas (Pastorat Niederbartau) mācītājmuiža (Grobiņas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1832 līdz 1844. Vēsturiskais nosaukums: Briņģu (Brinkenhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1832 līdz 1852. Vēsturiskais nosaukums: Jaunpiebalgas (Neu-Peebalg) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1831 līdz 1831. Vēsturiskais nosaukums: Plāņu (Plahnhof) muiža, no 1831 līdz 1849. Vēsturiskais nosaukums: Steļes muiža, no 1830 līdz 1830. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsērenes (Neu-Sehren) muiža, no 1830 līdz 1840. Vēsturiskais nosaukums: Hercoga (Herzogshof) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1830 līdz 1838. Vēsturiskais nosaukums: Mugurkaula (Muggerkaul) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1830 līdz 1833. Vēsturiskais nosaukums: Mazsunākstes (Klein-Sonnaxt) muiža, no 1828 līdz 1869. Vēsturiskais nosaukums: Ķempu (Kempen) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1827 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Rūmenes (Ruhmen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1827 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Nogales (Nogallen) muiža (Talsu apriņķis), no 1827 līdz 1922. Vēsturiskais nosaukums: Mālupes (Malup) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1826 līdz 1887. Vēsturiskais nosaukums: Padones (Padohnen) muiža (Grobiņas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1826 līdz 1870. Vēsturiskais nosaukums: Ķizbeles (Kypsahl) muiža, no 1826 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Kandeļu (Kandeln) muiža, no 1826 līdz 1831. Vēsturiskais nosaukums: Eķengrāves (Eckengraf) muiža (Jēkabpils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1826 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Pabažu (Pabbasch) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1825 līdz 1898. Vēsturiskais nosaukums: Aizupes (Asuppen) muiža (Talsu, vēlāk - Tukuma apriņķis), no 1825 līdz 1933. Vēsturiskais nosaukums: Dinzdurbes (Diensdorf) muiža, no 1825 līdz 1845. Vēsturiskais nosaukums: Salonajas (Sallonay) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1824 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Susejas (Sussey) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1824 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Gustu (Graenhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1824 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: Ilmāja (Ilmajen) muiža (Liepājas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1823 līdz 1841. Vēsturiskais nosaukums: Lielbērzes (Gross-Bersen) muiža (Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1823 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: Vietalvas (Fehteln) muiža (Madonas apriņķis), no 1822 līdz 1872. Vēsturiskais nosaukums: Vecpils (Altenburg) muiža, no 1822 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Virbas (Wirben) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1822 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: (Papenhof) muiža, no 1821 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Sānkaules muiža, no 1821 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Rudbāržu (Rudbahren) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1821 līdz 1871. Vēsturiskais nosaukums: (Meirischken) muiža, no 1821 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Skardupen (Skardupoehnen) muiža, no 1820 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Stirnu (Stirnen) muiža, no 1820 līdz 1878. Vēsturiskais nosaukums: Gatartas (Gotthardsberg) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1820 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Brocēnu (Brotzen) muiža, no 1820 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Mores (Moritzberg) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1818 līdz 1873. Vēsturiskais nosaukums: Ārlavas (Erwwahlen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1818 līdz 1911. Vēsturiskais nosaukums: Dukuru (Duckern) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1817 līdz 1905. Vēsturiskais nosaukums: Dēmenes (Demmen) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa)), no 1816 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Dārzu (Gartensee) muiža, no 1816 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Duntes (Ruhtern) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1816 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Vecsatiķu (Alt-Satticken) muiža, no 1816 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Upesmuiža (Bächhof), no 1816 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Raudas (Rautensee) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1816 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Grenstāles (Grentzentahl) muiža, no 1816 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Grundzāles (Grundsahl) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1815 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: Kabiles (Kabillen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1815 līdz 1893. Vēsturiskais nosaukums: Ropažu (Rodenpois) muiža, no 1815 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Balgales (Balgallen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1813 līdz 1836. Vēsturiskais nosaukums: Zasulauka (Sassenhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1813 līdz 1813. Vēsturiskais nosaukums: Stāmerienas muiža, no 1812 līdz 1812. Vēsturiskais nosaukums: Blomes (Blumenhof) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1812 līdz 1812. Vēsturiskais nosaukums: Vilgāles (Willgalen) muiža, no 1811 līdz 1811. Vēsturiskais nosaukums: Rundāles (Ruhenthal) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1811 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Jaunauces (Neu-Autz) muiža, no 1811 līdz 1811. Vēsturiskais nosaukums: Īles (Ihlen) muiža, no 1811 līdz 1811. Vēsturiskais nosaukums: Kalna (Berghof) muiža, no 1811 līdz 1911. Vēsturiskais nosaukums: Lamiņu (Lievenhof) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1811 līdz 1909. Vēsturiskais nosaukums: Lielgramzdas (Gross-Gramsden) muiža, no 1810 līdz 1810. Vēsturiskais nosaukums: Valtenbergu (Schloss Salisburg) muiža, no 1810 līdz 1845. Vēsturiskais nosaukums: Brunu (Elisenhof) muiža, no 1810 līdz 1835. Vēsturiskais nosaukums: Kannenieku (Kanneneeken) muiža, no 1810 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Kalna (Amt Goldingen) muiža, no 1809 līdz 1858. Vēsturiskais nosaukums: Līgutu (Ligutten) muiža (Grobiņas, vēlāk - Liepājas apriņķis), no 1809 līdz 1930. Vēsturiskais nosaukums: (Karkern) muiža, no 1808 līdz 1808. Vēsturiskais nosaukums: (Majorenkrug) muiža, no 1808 līdz 1808. Vēsturiskais nosaukums: (Gieduzen) muiža, no 1808 līdz 1808. Vēsturiskais nosaukums: Tukuma (Tuckumshof) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1808 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Jaunjelgavas (Friedrichstadt) muiža, no 1808 līdz 1876. Vēsturiskais nosaukums: Oktes (Okten) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1808 līdz 1883. Vēsturiskais nosaukums: Durbes (Durben) un (Illuxt) muiža, no 1808 līdz 1808. Vēsturiskais nosaukums: Mazdzeldes (Klein-Dselden) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1807 līdz 1807. Vēsturiskais nosaukums: Puzes (Pussen) muiža (Ventspils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1807 līdz 1818. Vēsturiskais nosaukums: (Aleksandershof) muiža, no 1807 līdz 1893. Vēsturiskais nosaukums: Raunas (Ronnenburg) muiža, no 1805 līdz 1893. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsēlpils (Neu-Selburg) un Vecsēlpils (Alt-Selburg) muiža, no 1805 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: (Kurresaar) muiža, no 1805 līdz 1815. Vēsturiskais nosaukums: Briņķu (Gross-Altdorf) muiža, no 1805 līdz 1927. Vēsturiskais nosaukums: Vilksalas (Wilxaln) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1805 līdz 1814. Vēsturiskais nosaukums: Tumes (Tummen) un Daibes (Daiben) muiža, no 1805 līdz 1805. Vēsturiskais nosaukums: (Berghof bei Wallhof) muiža, no 1805 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: (Karlshof) muiža, no 1805 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Pērkones (Perkuhnenhof) muiža, no 1805 līdz 1805. Vēsturiskais nosaukums: Dobes (Doben) muiža, no 1803 līdz 1804. Vēsturiskais nosaukums: Doles baznīca, no 1803 līdz 1803. Vēsturiskais nosaukums: Nēķenes (Nötkenshof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1803 līdz 1886. Vēsturiskais nosaukums: Ķieģeļu (Kegeln) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1803 līdz 1907. Vēsturiskais nosaukums: Līvbērzes (Lieven-Bersen) muiža, no 1803 līdz 1811. Vēsturiskais nosaukums: Kokneses (Kockenhusen) muiža, no 1803 līdz 1803. Vēsturiskais nosaukums: Vējavas (Fehgen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1803 līdz 1803. Vēsturiskais nosaukums: Silamuiža (Heydhof), no 1802 līdz 1803. Vēsturiskais nosaukums: Ērgļu (Erlaa) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1802 līdz 1802. Vēsturiskais nosaukums: Grostonas (Grossdohn) muiža (Cēsu apriņķis), no 1801 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: Silu (Sillen) muiža, no 1801 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: Saules (Libaushof) muiža, no 1801 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: Apukalna (Pastorat Oppekaln) mācītājmuiža (Valkas apriņķis), no 1801 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: Rūjienas (Rujen-Grosshof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1801 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: Usaiķu (Usseeken) muiža, no 1801 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: Cīravas (Zierau) muiža (Aizputes apriņķis), no 1801 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: (Draken u. Ranken) muiža, no 1801 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Lielsatiķu (Gross-Satticken) un Mazsatiķu (Klein-Satticken) muiža, no 1801 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Sakas (Sackenhof) muiža, no 1800 līdz 1800. Vēsturiskais nosaukums: Praviņu (Prawingen) muiža, no 1800 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Rinkules (Rinkuln) muiža, no 1799 līdz 1803. Vēsturiskais nosaukums: Graudupes (Grauduppen) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1799 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Lubānas (Lubahn) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1799 līdz 1874. Vēsturiskais nosaukums: Mārčiņa (Marzingshof) muiža, no 1799 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: Grāvendāles (Grafenthal) muiža, no 1798 līdz 1798. Vēsturiskais nosaukums: Kalna (Hohenberg) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1798 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Skujenes (Schujen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1798 līdz 1860. Vēsturiskais nosaukums: Medzulas (Meselau) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1797 līdz 1801. Vēsturiskais nosaukums: Dundagas (Dondangen) muiža (Ventspils apriņķis), no 1797 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Vinkelmuiža (Winkelmannshof), no 1796 līdz 1796. Vēsturiskais nosaukums: Režu (Reschenhof) un Kulpju (Kulpenhof) muiža, no 1796 līdz 1825. Vēsturiskais nosaukums: Stelpes (Stelpenhof) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1796 līdz 1796. Vēsturiskais nosaukums: Ezeres (Essern) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1796 līdz 1796. Vēsturiskais nosaukums: Lieliecavas (Gross-Eckau) muiža, no 1795 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Ūziņu (Usingen) muiža, no 1795 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Abgunstes (Abgunst) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1795 līdz 1867. Vēsturiskais nosaukums: Princmuiža (Erbprinzenhof), no 1795 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: (Peterdeggenhof) muiža, no 1795 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Pēterkalnes (Peterberg) muiža, no 1795 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: (Auermünde u. Peterfeld) muiža, no 1795 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Lustes (Friedrichslust) un (Feldhof) muiža, no 1795 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Grāveres (Grawern) un (Stirnhof) muiža, no 1795 līdz 1815. Vēsturiskais nosaukums: Alstiķes (Halswigshof) muiža, no 1795 līdz 1818. Vēsturiskais nosaukums: Sprigauļu (Wilhelminenhof) muiža, no 1795 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Naudītes (Nauditen) muiža, no 1795 līdz 1900. Vēsturiskais nosaukums: (Brandenburg u. Gibdorn) muiža, no 1795 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Lemzeres (Lemsern) un (Klenzen) muiža, no 1794 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: (Peterthal) muiža, no 1794 līdz 1805. Vēsturiskais nosaukums: Ķēveles (Keweln) muiža (Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1794 līdz 1796. Vēsturiskais nosaukums: Lauķežu (Lautzen) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1793 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Zeklera (Secklershof) muiža, no 1793 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: (Barben u. Karlshof) muiža, no 1793 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: (Klus od. Hollersdorf) muiža, no 1793 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Cunces (Zunzen) muiža, no 1792 līdz 1792. Vēsturiskais nosaukums: Staļģenes (Stalgen) un Salgales (Sallgalln) muiža, no 1792 līdz 1792. Vēsturiskais nosaukums: Mežotnes (Mesothen), Jauniecavas (Neu-Eckau), Kaupēnu (Mesothen-Kaupenhof) u.c. muižas, no 1791 līdz 1797. Vēsturiskais nosaukums: Vilkumiesta (Pastorat Egypten) mācītājmuiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1791 līdz 1805. Vēsturiskais nosaukums: Stūrmuiža (Sturhof) (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1790 līdz 1814. Vēsturiskais nosaukums: Ālavas muiža (Šķibes pagasts, Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1790 līdz 1909. Vēsturiskais nosaukums: Vārenbrokas (Wahrenbrock), Saukas (Saucken), Sēlpils (Selburg) u.c. muižas, no 1790 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: Vikstrautu (Wixtrauten) muiža, no 1790 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: Bērzu (Bershof) un Codes (Zohden) muiža, no 1790 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: Dzērves (Dserwenhof) un Jaunsaukas (Neu-Saucken) muiža, no 1790 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: (Dorotheenhof) muiža, no 1788 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Veismaņu (Weissenstein) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1788 līdz 1907. Vēsturiskais nosaukums: Pētervaldes (Peterwald) muiža, no 1787 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: (Peterfeld) muiža, no 1787 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: Plepju (Pleppenhof) muiža, no 1787 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Rucavas (Rutzau), (Aa Heilige), (Meirischken) u.c. muižas, no 1787 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Kāķišķes (Kakischken) muiža, no 1787 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Viskaļu (Fiscalhof), arī (Fiskalhof), muiža, no 1787 līdz 1843. Vēsturiskais nosaukums: Lustes (Friedrichslust) muiža, no 1787 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Kalnmuiža (Berghof), (Annenberg), (Brotzen) u.c. muižas, no 1786 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Griķu (Grücken) muiža, no 1786 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: Sustas (Susten) un Gaviezes (Gawesen) muiža, no 1786 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: Rendas (Rönnen) muiža un Jaunāmuiža (Neuhof), no 1786 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Raņķu (Ranken) muiža un Pētermuiža (Peterhof), no 1786 līdz 1796. Vēsturiskais nosaukums: Jaunmežotnes (Neu-Mesothen) muiža, no 1785 līdz 1785. Vēsturiskais nosaukums: Grauzdes (Grausden) muiža, no 1785 līdz 1785. Vēsturiskais nosaukums: Valmieras (Wolmarshof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1785 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Ārņu muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Plānupes muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Pāpiņas (Papenhof) muiža, no 1784 līdz 1837. Vēsturiskais nosaukums: Atradzes muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Bilstiņu (Bilsteinshof) muiža, no 1784 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Ēveles (Alt-Wohfahrt) muiža (Valkas apriņķis), no 1784 līdz 1929. Vēsturiskais nosaukums: Iļķēnu (Hilchensfähr) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Jaunmuiža (Adsel-Neuhof) (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Lakšu (Nachtigall) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: [Pāpēnmuiža], no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Pasta (Klauenstein) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Krapas (Kroppenhof) muiža (Valkas apriņķis), no 1784 līdz 1922. Vēsturiskais nosaukums: Kujas (Kujen) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Luteru (Luthershof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1784 līdz 1840. Vēsturiskais nosaukums: (Kortenhof) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: (Rammenhof) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: (Suddenhof) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Buholca (Buchholtzhof) muiža, no 1784 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Bauskas hauptmaņa (Bauske, Hauptmannschaft) muiža, no 1783 līdz 1814. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Eckhöfchen), Viskaļu (Fiskalhof), Hercoga (Hercogshof) u.c. muižas, no 1783 līdz 1788. Vēsturiskais nosaukums: Lielsesavas (Gross-Sessau), Lielauces (Gross-Autz) un (Zirden) muiža, no 1782 līdz 1783. Vēsturiskais nosaukums: Dubinska (Dubinsky) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1781 līdz 1781. Vēsturiskais nosaukums: Matras (Matern) muiža, no 1780 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Biržu (Gross-Buschhof), (Bersegallen), (Eisenhammer) u.c. muižas, no 1779 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Stablitenes (Stablieten), Salu (Holmhof), Vecsēlpils (Alt-Selburg) u.c. muižas, no 1779 līdz 1782. Vēsturiskais nosaukums: Sabilesmuiža (Zabelhof) muiža, no 1779 līdz 1779. Vēsturiskais nosaukums: Mercendarbes (Merzendorf), Neifeldas (Neufeld), (Neuhof) u.c. muižas, no 1778 līdz 1778. Vēsturiskais nosaukums: Ēķupes (Eckhof) muiža, Kalnamuiža (Goldingen), Sarkanmuiža (Rothof) u.c., no 1778 līdz 1812. Vēsturiskais nosaukums: Berķenes (Gross-Bercken), (Grenzhof), Grīnfeldes (Grünfeld) u.c. muižas, no 1778 līdz 1778. Vēsturiskais nosaukums: Doles mācītājmuiža, no 1777 līdz 1777. Vēsturiskais nosaukums: Ābeļu (Abelhof) un Biržu (Gross-Buschhof) muiža, no 1776 līdz 1776. Vēsturiskais nosaukums: Liepmuiža (Lindenhof) (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1776 līdz 1906. Vēsturiskais nosaukums: (Wassula) muiža, no 1775 līdz 1775. Vēsturiskais nosaukums: Piebalgas muiža, no 1775 līdz 1775. Vēsturiskais nosaukums: (Ihastekülla) muiža, no 1775 līdz 1775. Vēsturiskais nosaukums: (Jamo) muiža, no 1775 līdz 1775. Vēsturiskais nosaukums: (Kaspershof) muiža, no 1775 līdz 1775. Vēsturiskais nosaukums: Benkavas (Bankaushof), Lielauces (Gross-Autz), Dzelžu (Dselsen) u.c. muižas, no 1773 līdz 1792. Vēsturiskais nosaukums: Rudbāržu (Rudbahren), Laukmuiža (Feldhof) un Kandeļu (Kandeln) muiža, no 1773 līdz 1773. Vēsturiskais nosaukums: Ungurpils (Schloss Pürckeln) muiža (Valmieras apriņķis), no 1773 līdz 1919. Vēsturiskais nosaukums: Valmiermuiža (Wolmarhof) (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1773 līdz 1891. Vēsturiskais nosaukums: Iļķenes (Hilchelnholm) muiža (Daugavgrīva, Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1772 līdz 1772. Vēsturiskais nosaukums: Pētermuiža (Peterhof bei Eckhöfchen), (Peterhof bei Herzogshof), (Peterhof bei Alt-Rahden) u.c., no 1772 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: (Bundsen) muiža, no 1770 līdz 1770. Vēsturiskais nosaukums: Lauku (Feldhof) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1770 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Strazdes (Strasden), arī (Gross-Strasden), muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1769 līdz 1883. Vēsturiskais nosaukums: Reņģes (Ringen) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1768 līdz 1907. Vēsturiskais nosaukums: Meinertmuiža (Meinertshof) (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1768 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Krusas (Krussen) muiža, no 1768 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Vīnšeņķu (Weinschenken) un (Wesaten) muiža, no 1768 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Bārbeles (Gross-Barbern) un Mazbārbeles (Klein--Barbern) muiža, no 1768 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: Cimeres (Zimmern), Penkules (Pankelhof), Ciroles (Zirohlen) u.c. muižas, no 1767 līdz 1803. Vēsturiskais nosaukums: Roperbeķu (Roperbeck) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1767 līdz 1836. Vēsturiskais nosaukums: Vāres (Wahrenhof) muiža, no 1767 līdz 1811. Vēsturiskais nosaukums: Skultes (Adiamünde) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1766 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: (Krusenhof) muiža, no 1766 līdz 1766. Vēsturiskais nosaukums: Vecmuiža (Neugut), Stelpes (Stelpenhof), Krūzesmuiža u.c. muižas, no 1766 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Meņģeles (Altenwoga) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1765 līdz 1869. Vēsturiskais nosaukums: (Saulhof) muiža, no 1765 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: (Salishof) muiža, no 1765 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Apeltienes muiža, no 1765 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Rozes (Lubar) muiža, no 1765 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Rāmuļu (Ramelshof) muiža, no 1765 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Plāteres-Lakstenes (Weissensee-Hohenheide) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1765 līdz 1851. Vēsturiskais nosaukums: Palsmanes (Palzmar) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1765 līdz 1879. Vēsturiskais nosaukums: Lizdēnu (Lisden) muiža, no 1765 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Lizuma (Lysohn) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1765 līdz 1900. Vēsturiskais nosaukums: Krievkalnu (Gresten) muiža, no 1765 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Ieriķu (Ramotzky) muiža, no 1765 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Berģes (Bergeshof) muiža, no 1764 līdz 1764. Vēsturiskais nosaukums: Lēnas (Lehnen) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1764 līdz 1764. Vēsturiskais nosaukums: Ārciema (Erküll) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1764 līdz 1818. Vēsturiskais nosaukums: (Rutenhof) muiža, no 1764 līdz 1764. Vēsturiskais nosaukums: (Zahlit) muiža, no 1764 līdz 1764. Vēsturiskais nosaukums: Mazīvandes (Klein-Iwanden) muiža, no 1764 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Stackenberģu (Eichenangern) muiža, no 1763 līdz 1770. Vēsturiskais nosaukums: Kalnciema (Kalnzeem), Klīves (Klievenhof) un Udzes (Udsen) muiža, no 1762 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Ceraukstes (Zerrauxt), Īslīces (Islitz) un (Neuhof) muiža, no 1762 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: Ezeramuiža (Esserhof), (Ressenhof) un (Stelpenhof) muiža, no 1762 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Mēdumu (Witwenhof) muiža, no 1761 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Dzērves (Dserwenhof) muiža, no 1761 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Vēgas (Feegan) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1761 līdz 1881. Vēsturiskais nosaukums: Lielcieceres (Gross-Zezern) muiža, no 1761 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: (Mahlemuische bei Saucken) muiža, no 1761 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Bervertas (Bewwertschwethof), arī (Bewert-Schwethof), muiža, no 1760 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Dānes (Dannhof) muiža, no 1760 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsaukas (Neu-Saucken), (Rittenhof) un Neretas (Nerft) muiža, no 1760 līdz 1777. Vēsturiskais nosaukums: Slampes (Schlampen) un Punduru (Pundern) muiža, no 1760 līdz 1777. Vēsturiskais nosaukums: Briežu (Palmhof) muiža, no 1759 līdz 1759. Vēsturiskais nosaukums: (Bershof, Kraienhof u. Ziepelhof) muiža, no 1759 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: (Breeden) muiža, no 1759 līdz 1829. Vēsturiskais nosaukums: Dzelžu (Dselsen) muiža, no 1758 līdz 1758. Vēsturiskais nosaukums: Lieljumpravas (Gross-Jungfernhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1758 līdz 1911. Vēsturiskais nosaukums: Rudes (Gross-Rude) muiža, no 1758 līdz 1758. Vēsturiskais nosaukums: Sermītes (Sergemithen) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1757 līdz 1757. Vēsturiskais nosaukums: (Kahlaushof) muiža, no 1757 līdz 1769. Vēsturiskais nosaukums: Jaunkārķu (Neu-Karkell) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1756 līdz 1818. Vēsturiskais nosaukums: Lielā (Essenhof) muiža, no 1756 līdz 1756. Vēsturiskais nosaukums: Ezermuiža (Essern) (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1755 līdz 1756. Vēsturiskais nosaukums: Virpes (Wirpen), Zūru (Suhrs) un Vendzavas (Wensau) muiža, no 1755 līdz 1755. Vēsturiskais nosaukums: Apšupes (Apschuppen) un Grauzdes (Grausden) muiža, no 1755 līdz 1755. Vēsturiskais nosaukums: Lakstenes (Hohenheide) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1754 līdz 1883. Vēsturiskais nosaukums: Rāvas (Rawen) muiža, no 1754 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Annas (Annenhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1753 līdz 1883. Vēsturiskais nosaukums: Liellugažu (Luhde Groshof) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1753 līdz 1844. Vēsturiskais nosaukums: (Schmelingshof) muiža, no 1753 līdz 1764. Vēsturiskais nosaukums: (Friedrichsberg u. Bundschen) muiža, no 1752 līdz 1752. Vēsturiskais nosaukums: Grenču (Grendsen), Abavas (Abaushof), Daigones (Deguhnen) u.c. muižas, no 1752 līdz 1789. Vēsturiskais nosaukums: (Blugenhöfchen) un Ozolmuiža (Eckhöfchen), no 1751 līdz 1751. Vēsturiskais nosaukums: Franksesavas (Francks-Sessau) muiža (Dobeles apriņķis), no 1751 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Jērkules (Jerkull) muiža, no 1750 līdz 1759. Vēsturiskais nosaukums: Apriķu (Appricken) muiža, no 1750 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Rapinas mācītāja muiža, no 1750 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Veldas (Welda) muiža, no 1750 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Mārcienas (Martzen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1750 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: (Oschenhof) muiža, no 1750 līdz 1771. Vēsturiskais nosaukums: (Wietelhof) muiža, no 1750 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Pamūžas (Pommusch) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1749 līdz 1854. Vēsturiskais nosaukums: Kalītes (Kallitzen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1747 līdz 1752. Vēsturiskais nosaukums: Ozolu (Oselshof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1747 līdz 1883. Vēsturiskais nosaukums: Valmieras (Wolmar Pastorat) mācītājmuiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1747 līdz 1747. Vēsturiskais nosaukums: Praulienas (Praulien) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1747 līdz 1928. Vēsturiskais nosaukums: Staļģenes (Stalgen) muiža, no 1747 līdz 1848. Vēsturiskais nosaukums: Lībagu (Lipsthusen) muiža, no 1747 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: Ates (Ottenhof) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1746 līdz 1889. Vēsturiskais nosaukums: Pates (Pattenhof) muiža, no 1746 līdz 1746. Vēsturiskais nosaukums: Kosas (Kosenhof) muiža, no 1746 līdz 1755. Vēsturiskais nosaukums: Dižlauvas (Laujen) muiža, no 1746 līdz 1752. Vēsturiskais nosaukums: Īslīces (Islitz) un (Patzen) muiža, no 1746 līdz 1746. Vēsturiskais nosaukums: (Behnen) muiža, no 1745 līdz 1745. Vēsturiskais nosaukums: Rembates (Ringmundshof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1744 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Aizkraukles (Ascheraden) muiža (Rīgas apriņķis, Rīgas guberņa), no 1744 līdz 1744. Vēsturiskais nosaukums: Puurmani (Talkhof) muiža (Tērbatas apriņķis), no 1743 līdz 1743. Vēsturiskais nosaukums: Bārtas (Oberbartau) un Krūtes (Gross-Kruhten) muiža, no 1743 līdz 1743. Vēsturiskais nosaukums: Mārsnēnu (Marzenhof) muiža, no 1742 līdz 1742. Vēsturiskais nosaukums: Laukalnes (Launekalln) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1742 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Mālpils (Schloss-Lemburg) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1741 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Eņģeļu (Engelzeem) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1741 līdz 1860. Vēsturiskais nosaukums: Priekuļu (Freudenberg) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1741 līdz 1837. Vēsturiskais nosaukums: Ārīšu (Arishof) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1741 līdz 1881. Vēsturiskais nosaukums: Trastu muiža, no 1741 līdz 1741. Vēsturiskais nosaukums: Āraišu mācītājmuiža, no 1741 līdz 1741. Vēsturiskais nosaukums: Tadaiķu (Tadaiken), Vārtājas (Wartagen) un Sprigauļu (Wilhelminenhof) muiža, no 1741 līdz 1815. Vēsturiskais nosaukums: (Blinten) muiža, no 1741 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: (Alt-Buschhof) muiža, no 1741 līdz 1741. Vēsturiskais nosaukums: Mazzalves (Klein-Salwen) muiža, no 1741 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: (Friedrichshof) un Gaiļu (Gailhof) muiža, no 1741 līdz 1741. Vēsturiskais nosaukums: Ciemaldu (Zeemalden) muiža, no 1741 līdz 1831. Vēsturiskais nosaukums: Deksnes (Dexten) un (Platticken) muiža, no 1740 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: (Mengen) muiža, no 1740 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: Alšvangas (Allschwangen), Balandes (Ballanden), (Eckhof) u.c. muižas, no 1740 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Gudenieku (Guddeneeken), (Neuhof), Adžu (Adsen) u.c. muižas, no 1740 līdz 1764. Vēsturiskais nosaukums: Kulpju (Kulpenhof) un Salgales (Sallgalln) muiža, no 1740 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: (Rittenhof) muiža, no 1740 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: Grotūžu (Grothusenhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1740 līdz 1813. Vēsturiskais nosaukums: Gudenieku (Guddeneeken) muiža, no 1740 līdz 1867. Vēsturiskais nosaukums: Idus muiža, no 1740 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: Dzirciema (Selgerben) un (Gulbezeem) muiža, no 1740 līdz 1749. Vēsturiskais nosaukums: Ežu (Eschenhof) muiža, no 1739 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: Svētciema (Neu-Salis) muiža, no 1739 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Ošenieku (Oscheneeken) un Lutriņu muiža, no 1739 līdz 1741. Vēsturiskais nosaukums: (Schibbenhof) muiža, no 1739 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: (Berghof) muiža, no 1739 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: (Kievelstein od. Klein-Siswitten) muiža, no 1739 līdz 1747. Vēsturiskais nosaukums: Praviņu (Prawingen), (Buschhof), Mežamuiža (Klein-Buschhof) u.c. muižas, no 1739 līdz 1769. Vēsturiskais nosaukums: Punduru (Pundern) muiža, no 1739 līdz 1797. Vēsturiskais nosaukums: (Apschuppen) muiža, no 1739 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: (Atlitzen) muiža, no 1739 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: (Abaushof bei Grendsen), (Abaushof bei Irmlau) muiža, no 1739 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Vircavas (Würzau) un Platones (Platon) muiža, no 1739 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Taurkalnes (Tauerkaln), Ērberģes (Herbergen) un Alstiķes (Halswigshof) muiža, no 1739 līdz 1777. Vēsturiskais nosaukums: Maztobago (Klein-Tobago) muiža, no 1739 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Udzes (Udsen), Kreiju (Kraienhof) un (Schibbenhof) muiža, no 1739 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Uguņciema (Uggunzeem) muiža, no 1739 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: (Balklawen), arī (Balckklawen); Kandavas (Kandau) un Dzirciema (Selgerben) muiža, no 1738 līdz 1766. Vēsturiskais nosaukums: (Spulgen) muiža, no 1738 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Drabešu muiža, no 1738 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: (Buttmannshof) muiža, no 1738 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Grobiņas pils (Schloss-Grobin) muiža, no 1738 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: (Schlosshöfchen) muiža, no 1738 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Ošlejas (Oscheley) un (Wallgum) muiža, no 1738 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Stellmuiža (Sreinensee) (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1738 līdz 1895. Vēsturiskais nosaukums: Alūksnes (Marienburg) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1738 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsērenes (Neu-Sehren) un Ekenberģu (Eckenberg) muiža, no 1738 līdz 1762. Vēsturiskais nosaukums: Biržu (Modohn) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1738 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Mazbārbeles (Klein-Barbern) muiža, no 1738 līdz 1775. Vēsturiskais nosaukums: Svitenes (Gross-Schwitten), arī (Klein-Schwitten); (Kaupenhof), (Leparn) u.c. muižas, no 1736 līdz 1736. Vēsturiskais nosaukums: Lielsvirkales (Gross-Swirkaln) muiža, no 1736 līdz 1736. Vēsturiskais nosaukums: Vecdrogas (Gross-Drogen), Padures (Paddern) un Jaunvirkas (Firckshof) muiža, no 1735 līdz 1748. Vēsturiskais nosaukums: Berķenes (Gross-Bersen), Bērzbeķes (Bersebeck) un Dobes (Doben) muiža, no 1735 līdz 1844. Vēsturiskais nosaukums: Dūķeru (Duckershof) muiža, no 1735 līdz 1735. Vēsturiskais nosaukums: Nītaures (Nitau) mācītājmuiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1735 līdz 1907. Vēsturiskais nosaukums: Valles (Alt-Wallhof), Kalna (Berghof) un Lindes (Linden) muiža, no 1735 līdz 1735. Vēsturiskais nosaukums: Priežumuiža (Dannenhof) (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1735 līdz 1875. Vēsturiskais nosaukums: (Elley - Sielen) muiža, no 1733 līdz 1733. Vēsturiskais nosaukums: Sierumuiža (Käshof), no 1733 līdz 1733. Vēsturiskais nosaukums: Nītaures draudzes mācītājmuiža, no 1733 līdz 1742. Vēsturiskais nosaukums: Usmas (Usmaiten) muiža, no 1733 līdz 1825. Vēsturiskais nosaukums: Jauniecavas (Neu-Eckau) un Ķensiņu (Kensingshof) muiža, no 1732 līdz 1732. Vēsturiskais nosaukums: (Klein-Bersteln) muiža, no 1732 līdz 1732. Vēsturiskais nosaukums: Smuku (Schmucken) muiža, no 1732 līdz 1732. Vēsturiskais nosaukums: Piksteres (Pixtern), Sunākstes (Sonnaxt), Vīgantes (Stabben) u.c. muižas, no 1731 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: (Autzhof) muiža, no 1731 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Nolpessalas muiža, no 1731 līdz 1731. Vēsturiskais nosaukums: Taurkalna (Tauerkaln u. Halswigshof) pusmuiža, no 1731 līdz 1752. Vēsturiskais nosaukums: Raudas (Steinsee) muiža, no 1731 līdz 1769. Vēsturiskais nosaukums: Bellenhof, no 1731 līdz 1731. Vēsturiskais nosaukums: Loberģu (Blumbergshof) muiža, no 1731 līdz 1731. Vēsturiskais nosaukums: Lejasciema (Aahof) muiža (Gulbenes apriņķis), no 1731 līdz 1734. Vēsturiskais nosaukums: Ēķins (Heydeckshof) muiža, no 1730 līdz 1730. Vēsturiskais nosaukums: Ungurmuiža (Orellen) (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1730 līdz 1905. Vēsturiskais nosaukums: [Benkavas] (Neu-Buschhof od. Bankaushof) muiža, no 1730 līdz 1807. Vēsturiskais nosaukums: Odres (Odern) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1730 līdz 1848. Vēsturiskais nosaukums: Kalsnavas (Kalzenau) mācītājmuiža, no 1729 līdz 1751. Vēsturiskais nosaukums: Ķemeru (Kemmern) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1728 līdz 1728. Vēsturiskais nosaukums: Baložu muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1728 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Sarkanmuiža (Rothhof) (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1728 līdz 1870. Vēsturiskais nosaukums: Drustu (Drostenhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1728 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Bārbeles (Gross-Barbern) muiža un Vecmuiža (Neugut), no 1728 līdz 1728. Vēsturiskais nosaukums: Berzmentes (Bersemünde) muiža, no 1728 līdz 1788. Vēsturiskais nosaukums: (Omicken) muiža, no 1728 līdz 1737. Vēsturiskais nosaukums: Vecgulbenes (Alt-Schwanenburg) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1727 līdz 1873. Vēsturiskais nosaukums: Sniķeres (Schnickern) muiža, no 1727 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: (Haselau) muiža, no 1726 līdz 1728. Vēsturiskais nosaukums: Alojas (Allendorf) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1726 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Veclažas (Alt-Laschen), Jaunlažas (Neu-Laschen), Rokaišu (Rokaischen) u.c. muižas, no 1726 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Alojas (Allendorf) mācītāja muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1726 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Boreiko muiža, no 1725 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Kasteres muiža, no 1725 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Kuristas muiža, no 1725 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Meikshofes muiža, no 1725 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Vecgaviezes (Alt-Gawesen) un Jaungaviezes (Neu-Gawesen) muiža, no 1725 līdz 1796. Vēsturiskais nosaukums: (Aidenhof) muiža, no 1725 līdz 1858. Vēsturiskais nosaukums: Aijas muiža, no 1725 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Veclaicenes muiža, no 1725 līdz 1752. Vēsturiskais nosaukums: Jaunlaicenes (Neu-Laitzen) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1725 līdz 1780. Vēsturiskais nosaukums: Jaunpils (Neuenburg) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes apriņķis), no 1725 līdz 1905. Vēsturiskais nosaukums: Jaunā (Neuhof) muiža, no 1725 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: Litenes (Lettin) muiža, no 1725 līdz 1812. Vēsturiskais nosaukums: Kokmuiža (Kockenhof), no 1725 līdz 1813. Vēsturiskais nosaukums: (Kalmesen) muiža, no 1724 līdz 1724. Vēsturiskais nosaukums: Vecsērenes (Alt-Sehren) muiža, no 1724 līdz 1891. Vēsturiskais nosaukums: Veselauskas muiža, no 1724 līdz 1780. Vēsturiskais nosaukums: Repjakalna (Reppekaln) muiža, no 1724 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: Jušku (Dannenberg) muiža, no 1724 līdz 1724. Vēsturiskais nosaukums: Nīzeres (Neu-Sorgen) un (Missholm) muiža, no 1724 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: Aizkraukles (Ascheraden) un Vecsērenes (Alt-Sehren) muiža, no 1724 līdz 1791. Vēsturiskais nosaukums: Labrences, Volfartu muiža, no 1723 līdz 1723. Vēsturiskais nosaukums: Budenbrokas (Schujenpahlen) muiža, no 1723 līdz 1766. Vēsturiskais nosaukums: Kaulaču (Kaulitzen) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1723 līdz 1896. Vēsturiskais nosaukums: Bilskas (Bilskenhof) muiža, no 1722 līdz 1732. Vēsturiskais nosaukums: Ērģemes (Schloss-Ermes) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes apriņķis), no 1722 līdz 1854. Vēsturiskais nosaukums: Bānužu (Kudling) muiža, no 1722 līdz 1722. Vēsturiskais nosaukums: (Greifenhof) muiža, no 1722 līdz 1761. Vēsturiskais nosaukums: Cimeres (Zimmern) muiža, no 1721 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Vārdupes (Warduppen) muiža, no 1721 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Doles (Dahlen) muiža, no 1721 līdz 1733. Vēsturiskais nosaukums: Stūru (Sturhof) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1721 līdz 1800. Vēsturiskais nosaukums: Ungurmuiža (Limenen), no 1720 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsērenes (Neu-Sehren) muiža, no 1720 līdz 1840. Vēsturiskais nosaukums: Kalsnavas (Kalzenau) muiža, no 1720 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Burtnieku (Schloss-Burtneck) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1720 līdz 1843. Vēsturiskais nosaukums: Lieldrogas (Gross-Drogen u. Kruhten) muiža, no 1719 līdz 1719. Vēsturiskais nosaukums: Nabes (Klein-Nabben) muiža, no 1718 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Mūrmuiža (Gemauerthof) (Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1718 līdz 1889. Vēsturiskais nosaukums: Kreijas (Kreyenhof), (Kraienhof od. Neu-Bersen) muiža, no 1718 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Helmes (Helmet, Schloss) muiža (Vīlandes apriņķis), no 1718 līdz 1718. Vēsturiskais nosaukums: Kārkļu (Karckel u. Torneyhof) muiža, no 1717 līdz 1721. Vēsturiskais nosaukums: Reģes (Reggen) muiža, no 1717 līdz 1741. Vēsturiskais nosaukums: Mujānu (Mujahn) muiža, no 1717 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Mazzūru (Klein-Suhrs) muiža, no 1717 līdz 1717. Vēsturiskais nosaukums: (Aspurn), Ozolmuiža (Eckendorf), (Marienhof) u.c. muižas, no 1717 līdz 1779. Vēsturiskais nosaukums: Mazbauskas (Klein-Bauske) muiža, no 1717 līdz 1735. Vēsturiskais nosaukums: (Kaffenhof od. Langen) muiža, no 1716 līdz 1716. Vēsturiskais nosaukums: Krustpils (Kreuzburg) muiža, no 1716 līdz 1724. Vēsturiskais nosaukums: Leimaņu (Nervensberg) muiža, no 1716 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Endzeliņu (Henselhof) muiža, no 1716 līdz 1716. Vēsturiskais nosaukums: Grāveres (Grawern) muiža, no 1715 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Stāles (Stahlenhof) muiža, no 1715 līdz 1718. Vēsturiskais nosaukums: Vārdupes (Warduppen) un Rāvas muiža, no 1715 līdz 1715. Vēsturiskais nosaukums: (Adsen) muiža, no 1715 līdz 1807. Vēsturiskais nosaukums: (Meihof) muiža, no 1715 līdz 1715. Vēsturiskais nosaukums: Kustes (Kusten) un Vārves (Warwen) muiža, no 1714 līdz 1715. Vēsturiskais nosaukums: (Altona u. Sonnaxt) muiža, no 1714 līdz 1714. Vēsturiskais nosaukums: (Battenhof) muiža, no 1714 līdz 1780. Vēsturiskais nosaukums: (Otanken) muiža, no 1714 līdz 1718. Vēsturiskais nosaukums: (Bückenhof) muiža, no 1714 līdz 1714. Vēsturiskais nosaukums: Ziras (Sirgen) muiža (Ventspils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1714 līdz 1835. Vēsturiskais nosaukums: Boļu (Klein-Schwethof) muiža, no 1714 līdz 1771. Vēsturiskais nosaukums: Kauguru (Kaugershof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1714 līdz 1896. Vēsturiskais nosaukums: Jostenes (Jostan) muiža, no 1713 līdz 1829. Vēsturiskais nosaukums: Jaundziras (Neu-Dsirren), arī (Dsirren), muiža (Talsu apriņķis), no 1713 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Brenguļu (Wrangelshof) muiža, no 1713 līdz 1725. Vēsturiskais nosaukums: Brocēnu (Brotzen) un (Norkeln) muiža, no 1713 līdz 1713. Vēsturiskais nosaukums: Klosteres (Kloster-Hasenpoth) muiža, no 1713 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Cesvaines stārastija, no 1712 līdz 1712. Vēsturiskais nosaukums: Bauņu (Bauenhof) muiža, no 1712 līdz 1712. Vēsturiskais nosaukums: Jaunzvārdes (Neu-Schwarden) muiža, no 1711 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Buļļu (Bullenhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1711 līdz 1865. Vēsturiskais nosaukums: Lielauces (Gross-Autz), (Eckhof), Ķēveles (Keweln) u.c. muižas, no 1710 līdz 1785. Vēsturiskais nosaukums: (Hühnenhof) muiža, no 1710 līdz 1710. Vēsturiskais nosaukums: Lielplatones (Platon) muiža, no 1710 līdz 1710. Vēsturiskais nosaukums: (Memgatten) muiža, no 1710 līdz 1710. Vēsturiskais nosaukums: (Rutingen) muiža, no 1709 līdz 1736. Vēsturiskais nosaukums: (Wirtellen) muiža, no 1709 līdz 1709. Vēsturiskais nosaukums: Bērzumuiža (Bershof) (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1708 līdz 1834. Vēsturiskais nosaukums: Turnas (Turneshof) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1707 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: (Grünwalde) muiža, no 1707 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Piksteres (Pixtern) muiža, no 1707 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: Lībagu (Lipsthusen), Eņģeļu (Engelzeem), Nurmuižas (Nurmhusen) u.c. muižas, no 1707 līdz 1791. Vēsturiskais nosaukums: Lafonteines (Lafontaine) muiža, no 1707 līdz 1776. Vēsturiskais nosaukums: Lielauces (Gross-Autz) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1706 līdz 1756. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsvirlaukas (Neubergfried) muiža, no 1705 līdz 1825. Vēsturiskais nosaukums: Bistrammuiža (Bistramhof), no 1705 līdz 1705. Vēsturiskais nosaukums: Vīgantes (Stabben) muiža, no 1705 līdz 1705. Vēsturiskais nosaukums: Nesavas (Nassau) un Sapiķu (Sophienhof) muiža, no 1704 līdz 1704. Vēsturiskais nosaukums: (Gross-Wallhof) muiža, no 1703 līdz 1728. Vēsturiskais nosaukums: Alsungas (Allschwangen) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1703 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Vējzaķu (Vegesackshof) muiža, no 1703 līdz 1875. Vēsturiskais nosaukums: Vibrokas (Sudden) muiža, no 1703 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Tolkas muiža, no 1703 līdz 1763. Vēsturiskais nosaukums: Ādažu (Aahof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1701 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Patkules (Gilsen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1701 līdz 1701. Vēsturiskais nosaukums: Mangaļu (Magnushof) muiža, no 1701 līdz 1885. Vēsturiskais nosaukums: Lofelta (Lohfeldshof) muiža, no 1701 līdz 1701. Vēsturiskais nosaukums: (Wobolniki) muiža, no 1701 līdz 1701. Vēsturiskais nosaukums: Ukru (Kuckern) muiža, no 1701 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Auces (Autz), Tauvēnu (Tauenhof), (Bauske) muiža, no 1701 līdz 1755. Vēsturiskais nosaukums: Viļķenes (Wilckenhof) muiža, no 1701 līdz 1905. Vēsturiskais nosaukums: (Druckenhof) muiža, no 1700 līdz 1829. Vēsturiskais nosaukums: (Buschhöfchen) muiža, no 1700 līdz 1701. Vēsturiskais nosaukums: Nesavas (Nassau) muiža, no 1700 līdz 1700. Vēsturiskais nosaukums: Mazstraupes (Klein-Roop) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1700 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: Režu (Reschenhof) muiža, no 1699 līdz 1873. Vēsturiskais nosaukums: (Klein-Wallhof) muiža, no 1699 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: (Ressenhof) muiža, no 1699 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Gaviezes (Gawesen) muiža, no 1699 līdz 1736. Vēsturiskais nosaukums: Mazgaviezes (Klein-Gawesen) muiža, no 1699 līdz 1699. Vēsturiskais nosaukums: Mazgaviezes (Klein-Gawesen) un (Kullen) muiža, no 1699 līdz 1699. Vēsturiskais nosaukums: Gaiļu (Gailhof od. Klein-Erwahlen) muiža, no 1699 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: (Breschenhof) muiža, no 1699 līdz 1711. Vēsturiskais nosaukums: Dundagas (Dondangen) un Tiņģeres (Tingern) muiža, no 1699 līdz 1699. Vēsturiskais nosaukums: (Langenfeld) muiža, no 1699 līdz 1699. Vēsturiskais nosaukums: (Tobago) muiža, no 1699 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Birzgales (Birsgall) muiža, no 1698 līdz 1720. Vēsturiskais nosaukums: Zorģu (Klein-Sorgen) muiža, no 1698 līdz 1713. Vēsturiskais nosaukums: Lielārlavas (Gross-Erwahlen) muiža, no 1698 līdz 1798. Vēsturiskais nosaukums: [Saku] (Missholm) muiža, no 1698 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Mazsaules (Klein-Rahden) muiža, no 1698 līdz 1755. Vēsturiskais nosaukums: Lielsaukas (Gross-Saucken), Mazsaukas (Klein-Saucken), Mazsunākstes (Klein-Sonnaxt) u.c. muižas, no 1698 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: Sarkanmuiža (Rothhof), Cenasmuiža (Zennhof), Kustes (Kusten) u.c. muižas, no 1698 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Saukas (Saucken) muiža, no 1698 līdz 1706. Vēsturiskais nosaukums: (Kullen) muiža, no 1698 līdz 1701. Vēsturiskais nosaukums: Stienas (Ulpisch) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1698 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Kūrmales (Kurmahlen), Kuldīgas (Goldingen), Tigves (Tigwen) u.c. muižas, no 1698 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Mēmeles (Memelhof, Klein-Memelhof) un Liel-Mēmeles (Gross-Memelhof) muiža, no 1698 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Balandas (Ballanden) muiža, no 1697 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Penkules (Pankelhof) muiža, no 1697 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Grāveļu (Grawern) muiža, no 1697 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Lipstu (Klein-Friedrichshof) muiža, no 1697 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: (Weisshof) muiža, no 1697 līdz 1753. Vēsturiskais nosaukums: (Zepplewalck) muiža, no 1697 līdz 1697. Vēsturiskais nosaukums: (Stirnhof) muiža, no 1697 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Eckhof), no 1697 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Nīzeres (Neusorgen), arī (Neu-Sorgen), muiža, no 1697 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: Mīlgrāvja (Mühlgraben) muiža, no 1696 līdz 1731. Vēsturiskais nosaukums: Blankfeldes (Blankenfeld) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1696 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Vildavas (Wildau), [arī (Wildaushof)],muiža, no 1696 līdz 1777. Vēsturiskais nosaukums: (Aa Heilige) muiža, no 1696 līdz 1700. Vēsturiskais nosaukums: Mazcieceres (Klein-Zezern) muiža, no 1696 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: (Autzenbach) muiža, no 1696 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: (Pastorathof) muiža, no 1696 līdz 1767. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsēlpils (Neu-Selburg) muiža, no 1696 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Ķimaļu (Kimahlen) muiža, no 1696 līdz 1904. Vēsturiskais nosaukums: Jaunplatones (Neu-Platon) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1696 līdz 1831. Vēsturiskais nosaukums: Altonovas (Altona) muiža, no 1696 līdz 1696. Vēsturiskais nosaukums: Audžu (Neu-Friedrichschof) muiža, no 1695 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Podu (Ixtrum) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1695 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Tinužu muiža, no 1695 līdz 1695. Vēsturiskais nosaukums: Susejas (Susejhof), arī (Susseyhof), muiža, no 1695 līdz 1848. Vēsturiskais nosaukums: Kārkļu (Karkeln) muiža, no 1695 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Kārkļu (Karkelhof) un Mednes (Medden) muiža, no 1695 līdz 1695. Vēsturiskais nosaukums: Ošlejas (Oscheley) muiža, no 1695 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: (Schlucken) muiža, no 1695 līdz 1699. Vēsturiskais nosaukums: Jaunbārbeles (Neu-Barbern) muiža, no 1695 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: [Briežu] (Breesenhof) muiža, no 1695 līdz 1699. Vēsturiskais nosaukums: Sabilesmuiža (Zabelhof), no 1695 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: (Billenhof) muiža, no 1695 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Kroņa-Susējas (Susseyhof) muiža, no 1695 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Stirbes (Stirben) muiža, no 1695 līdz 1760. Vēsturiskais nosaukums: (Bratschen) muiža, no 1695 līdz 1698. Vēsturiskais nosaukums: Lemzeres (Lemsern) muiža, no 1695 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Mežamuiža (Klein-Buschhof), no 1694 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Daigones (Deguhnen), Kukšenes (Kukschen) un Ošlejas (Oscheley) muiža, no 1694 līdz 1792. Vēsturiskais nosaukums: Būtiņu (Budendickshof), arī (Budendieckshof), muiža, no 1694 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Garozes (Garrosen) muiža, no 1694 līdz 1825. Vēsturiskais nosaukums: Rakmentes (Raftermünde) muiža, no 1694 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: Plepju (Pleppen) muiža (Liepājas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1694 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Sīpeles (Ziepelhof) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1694 līdz 1834. Vēsturiskais nosaukums: Lēdurgas mācītājmuiža, no 1694 līdz 1697. Vēsturiskais nosaukums: Ziemera muiža, no 1693 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Vecplatones (Alt-Platon) muiža, no 1693 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: Pilskalnes (Pillkaln) un Gridzgales (Gritzgalln) muiža, no 1693 līdz 1693. Vēsturiskais nosaukums: Grenču (Grendsen), Meijeru (Meiershof), (Neuhof) u.c. muižas, no 1693 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: (Andummen) muiža, no 1693 līdz 1728. Vēsturiskais nosaukums: Meijeru (Meiershof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1693 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Vāgu (Wagenhof) muiža, no 1693 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: (Lepen) muiža, no 1693 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Valgales (Wallgahlen), Bandenieku (Klein-Wallgahlen) un Koguļu (Kogeln) muiža, no 1692 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Kursīšu (Kursiten), Bruzilu (Bresilgen), Paures (Pauren) u.c. muižas, no 1692 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: (Laukstaken) muiža, no 1692 līdz 1692. Vēsturiskais nosaukums: Sīpeles (Ziepelhof), Mežamuiža (Klein-Buschhof), (Öbelgunde) u.c. muižas, no 1692 līdz 1769. Vēsturiskais nosaukums: Veldžu (Welsen) muiža, no 1692 līdz 1723. Vēsturiskais nosaukums: (Giesbrechtshöfchen) muiža, no 1692 līdz 1692. Vēsturiskais nosaukums: Grīnvaldes (Grünwald) muiža, no 1692 līdz 1726. Vēsturiskais nosaukums: (Firckshof) muiža, no 1692 līdz 1763. Vēsturiskais nosaukums: (Gross-Brechshöfchen) muiža, no 1692 līdz 1692. Vēsturiskais nosaukums: (Rankenhof) muiža, no 1692 līdz 1693. Vēsturiskais nosaukums: Irlavas (Irmlau) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1692 līdz 1869. Vēsturiskais nosaukums: Vijciema (Wiezemhof) muiža, no 1692 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Struteles (Strutteln) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1691 līdz 1844. Vēsturiskais nosaukums: Salaspils (Kirchholm) muiža, no 1691 līdz 1907. Vēsturiskais nosaukums: Lapskalnu (Lapskaln) muiža, no 1691 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: Limbažu (Limbuschen) muiža (Talsu apriņķis), no 1691 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Raņķu (Ranken) muiža, no 1691 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: (Friedrichsberg) muiža, no 1691 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Ādažu (Neuermühlen) mācītājmuiža, no 1691 līdz 1691. Vēsturiskais nosaukums: Cores muiža, no 1691 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Vilzēnu muiža, no 1690 līdz 1777. Vēsturiskais nosaukums: Bukas (Suddenbach) muiža, no 1690 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: Mazķiļļu (Klein-Killhof) muiža, no 1690 līdz 1690. Vēsturiskais nosaukums: Vecsieksātes (Alt-Sexaten), Jaunsieksātes (Neu-Sexaten) un Valtaiķu (Neuhausen) muiža, no 1690 līdz 1690. Vēsturiskais nosaukums: Ilzes (Ilsensee) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1690 līdz 1834. Vēsturiskais nosaukums: Zosēnu (Sohsenhof) muiža, no 1690 līdz 1789. Vēsturiskais nosaukums: Padures (Padurn) muiža, no 1690 līdz 1690. Vēsturiskais nosaukums: Rikteres (Siggund) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1690 līdz 1873. Vēsturiskais nosaukums: Planicas (Planetzen) muiža, no 1690 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Vāckalnu muiža, no 1690 līdz 1744. Vēsturiskais nosaukums: Vaidavas (Waidau u. Kegel) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1690 līdz 1893. Vēsturiskais nosaukums: Ikšķiles (Uexküll) mācītāja muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1690 līdz 1730. Vēsturiskais nosaukums: Vatrānes (Wattram) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1689 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Valkas mācītājmuiža, no 1689 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Slokas (Schlock) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1689 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Serdiņu muiža, no 1689 līdz 1724. Vēsturiskais nosaukums: Mazsērenes (Klein-Sehren) muiža, no 1689 līdz 1695. Vēsturiskais nosaukums: (Gerdruschen) muiža, no 1689 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Mēmeles (Memelhof), arī (Klein-Memelhof), muiža, no 1689 līdz 1811. Vēsturiskais nosaukums: Uguņciema (Uggunzeem), (Beckmünde) un Cēres (Zehren) muiža, no 1689 līdz 1743. Vēsturiskais nosaukums: Džūkstes (Siuxt) un [Miķu] (Mickenhof) muiža, no 1688 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Sunākstes (Sonnaxt) muiža, no 1688 līdz 1818. Vēsturiskais nosaukums: Cesvaines mācītājmuiža, no 1688 līdz 1757. Vēsturiskais nosaukums: (Beckhöfchen) muiža, no 1688 līdz 1688. Vēsturiskais nosaukums: Vārves (Warwen) un Codes (Zohden) muiža, no 1688 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Cieceres (Zezern) muiža, no 1688 līdz 1699. Vēsturiskais nosaukums: Iecavas (Eckau), Rakmentes (Raftermünde), [Maišeļu] (Aahof) u.c. muižas, no 1688 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: Svētes (Schwethof) muiža, no 1688 līdz 1775. Vēsturiskais nosaukums: Lielsesavas (Gross-Sessau) muiža, no 1688 līdz 1834. Vēsturiskais nosaukums: Zvārtavas muiža, no 1688 līdz 1872. Vēsturiskais nosaukums: (Hintzenland) muiža, no 1688 līdz 1696. Vēsturiskais nosaukums: Ēkenu muiža, no 1688 līdz 1872. Vēsturiskais nosaukums: Kažmēru (Kasimirshof) muiža, no 1688 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Jērcēnu muiža, no 1688 līdz 1688. Vēsturiskais nosaukums: Allažu (Allasch) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1688 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Stalbes (Stolben) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1688 līdz 1912. Vēsturiskais nosaukums: Spāres (Spahren) muiža (Talsu apriņķis), no 1688 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Rencēnu (Lubbert Rentzen) muiža, no 1688 līdz 1712. Vēsturiskais nosaukums: Zvārtes muiža, no 1688 līdz 1872. Vēsturiskais nosaukums: Testamas muiža, no 1688 līdz 1688. Vēsturiskais nosaukums: Tauvēnu (Tauenhof) muiža (Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1688 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Toces muiža, no 1688 līdz 1763. Vēsturiskais nosaukums: Vārves (Warwen) muiža (Ventspils apriņķis), no 1687 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Aumeisteru muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1687 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Smārdes (Schmarden), Liel-Smārdes (Gross-Schmarden) un Mazsmārdes (Klein-Schmarden) muiža, no 1687 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: Nīcas (Niederbartau), Bārtas (Oberbartau), (Schoden) u.c. muižas, no 1687 līdz 1792. Vēsturiskais nosaukums: Vārmes (Wormen) muiža, no 1687 līdz 1698. Vēsturiskais nosaukums: Grobiņas (Grobin), Bātes (Batenhof), Matras (Matern) u.c. muižas, no 1687 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: (Heysovidenshöfchen) muiža, no 1687 līdz 1687. Vēsturiskais nosaukums: Dūres (Duhren) muiža, no 1687 līdz 1869. Vēsturiskais nosaukums: Biržu (Gross-Buschhof) muiža, no 1687 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Lutriņu (Luttrigen) muiža un Ķiermuiža (Kirmhof), no 1687 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Mercendarbes (Merzendorf) muiža, no 1686 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Vecmuiža, no 1686 līdz 1829. Vēsturiskais nosaukums: (Würzaumünde) muiža, no 1686 līdz 1687. Vēsturiskais nosaukums: Plāteres muiža, no 1686 līdz 1767. Vēsturiskais nosaukums: Ulbrokas (Stubbensee) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1686 līdz 1881. Vēsturiskais nosaukums: Turkalnes muiža, no 1685 līdz 1749. Vēsturiskais nosaukums: Ābeļu (Abelhof) muiža (Jēkabpils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1685 līdz 1836. Vēsturiskais nosaukums: Pilsberģes (Felixberg) muiža, no 1685 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Vecsēlpils (Alt-Selburg), arī (Selburg), muiža (Jaunjelgavas apriņkis, Kurzemes guberņa), no 1685 līdz 1879. Vēsturiskais nosaukums: Zūru (Suhrs) muiža, no 1685 līdz 1722. Vēsturiskais nosaukums: Sesiles (Sessilen) muiža, no 1685 līdz 1862. Vēsturiskais nosaukums: Zelgauskas muiža, no 1685 līdz 1772. Vēsturiskais nosaukums: Jēru (Irgen) muiža, no 1685 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Lāču muiža, no 1685 līdz 1691. Vēsturiskais nosaukums: Kūrmales, arī Kurmāles, (Kurmahlen) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1685 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Madlienas mācītāja muiža, no 1685 līdz 1708. Vēsturiskais nosaukums: (Widen) muiža, no 1685 līdz 1685. Vēsturiskais nosaukums: (Bächhof) muiža, no 1685 līdz 1766. Vēsturiskais nosaukums: Mazārlavas (Klein-Erwahlen) muiža, no 1685 līdz 1744. Vēsturiskais nosaukums: Pulkārtnes (Pulkarn) un Baldones (Baldohn) muiža, no 1685 līdz 1769. Vēsturiskais nosaukums: Vecsātu (Sahten) muiža, no 1685 līdz 1685. Vēsturiskais nosaukums: (Dwersahten), arī (Dwersaten), muiža, no 1685 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Bormaņu muiža, no 1685 līdz 1763. Vēsturiskais nosaukums: Bukaišu (Fockenhof) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1684 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Eckendorf), no 1684 līdz 1855. Vēsturiskais nosaukums: Sātiņu (Sahtingen) muiža, no 1684 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Bārtas (Oberbartau) muiža, no 1684 līdz 1825. Vēsturiskais nosaukums: (Mühlenbeck) muiža, no 1684 līdz 1700. Vēsturiskais nosaukums: (Wedenist) muiža, no 1684 līdz 1684. Vēsturiskais nosaukums: Brunavas (Windsheim) muiža, no 1684 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Seces (Setzen) muiža, no 1684 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Toriķu (Torkenhof) muiža, no 1684 līdz 1684. Vēsturiskais nosaukums: Vidrižu muiža, no 1684 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Turlavas (Turlau), arī (Alt-Turlau u. Neu-Turlau), muiža, no 1683 līdz 1840. Vēsturiskais nosaukums: Tūjas (Taubenhof) muiža, no 1683 līdz 1789. Vēsturiskais nosaukums: Taurupes (Taurup) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1683 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Sēļu muiža, no 1683 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Sprēstiņu muiža, no 1683 līdz 1754. Vēsturiskais nosaukums: Rendas (Rönnen) muiža, no 1683 līdz 1805. Vēsturiskais nosaukums: Rucavas (Rutzau) muiža, no 1683 līdz 1813. Vēsturiskais nosaukums: Matkules (Mattkuln) muiža, no 1683 līdz 1804. Vēsturiskais nosaukums: Lašupes (Laschuppen) muiža, no 1683 līdz 1857. Vēsturiskais nosaukums: Lutriņu (Luttrigen) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1683 līdz 1859. Vēsturiskais nosaukums: Bērzu (Bershof) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1683 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Sniķeres (Schnickern), Ukru (Kuckern), Nesavas (Nassau) u.c. muižas, no 1683 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Lodes (Lodenhof) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1683 līdz 1875. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsaules (Neu-Rahden) muiža, no 1683 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: Jaunburtnieku muiža, no 1683 līdz 1771. Vēsturiskais nosaukums: Vārtājas (Wartagen) muiža, no 1683 līdz 1769. Vēsturiskais nosaukums: (Jakobshof) muiža, no 1683 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: (Neuhof), (Neuhof bei Allschwangen), (Neuhof bei Bauske) u.c. muižas, no 1683 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Nīcas (Niederbartau) muiža, no 1683 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: (Mittelhof) muiža, no 1683 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Glūdas (Pfalzgrafen) muiža, no 1683 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: Durbes (Durben) muiža (Grobiņas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1683 līdz 1900. Vēsturiskais nosaukums: Sirmeles (Sirmeln) muiža, no 1683 līdz 1687. Vēsturiskais nosaukums: (Sprigunen) un Vārves (Warwen) muiža, no 1683 līdz 1692. Vēsturiskais nosaukums: Tigves (Tigwen) muiža, no 1683 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Taurkalnes (Tauerkaln) muiža, no 1683 līdz 1821. Vēsturiskais nosaukums: Vecplatones (Alt-Platon) un (Neu-Memelhof) muiža, no 1683 līdz 1700. Vēsturiskais nosaukums: (Lösken) muiža, no 1682 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: (Lösken) un Stirbu (Stirben) muiža, no 1682 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Ukru (Kuckern), Lielauces (Gross-Autz), Dobeles (Doblen) u.c. muižas, no 1682 līdz 1682. Vēsturiskais nosaukums: Vecsvirlaukas (Bergfried) un Teteles (Tetelmünde) muiža, no 1682 līdz 1708. Vēsturiskais nosaukums: Dignājas (Dubena), (Schlottenhof) un Biržu (Gross-Buschhof) muiža, no 1682 līdz 1771. Vēsturiskais nosaukums: Mežotnes (Mesothen) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1682 līdz 1807. Vēsturiskais nosaukums: (Bersegallen) muiža, no 1682 līdz 1685. Vēsturiskais nosaukums: (Birshof) muiža, no 1682 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Bramberģes (Brandenburg) muiža, no 1682 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Dignājas (Dubena) muiža, no 1682 līdz 1833. Vēsturiskais nosaukums: Valtaiķu (Neuhausen), Raņķu (Ranken), Rudes (Rudden) u.c. muižas, no 1682 līdz 1800. Vēsturiskais nosaukums: (Granteln) muiža, no 1682 līdz 1814. Vēsturiskais nosaukums: Jaunvirkas (Firckshof) un Vāgu (Wagenhof) muiža, no 1682 līdz 1689. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsesavas (Neu-Sessau) muiža, no 1682 līdz 1809. Vēsturiskais nosaukums: Pāles (Sepkull) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1682 līdz 1800. Vēsturiskais nosaukums: Abavas (Abaushof) muiža, no 1682 līdz 1805. Vēsturiskais nosaukums: Tiegašu muiža, no 1682 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: Saldus (Frauenburg) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1681 līdz 1843. Vēsturiskais nosaukums: Emburgas (Annenburg) muiža, no 1681 līdz 1832. Vēsturiskais nosaukums: Gaujienas (Adsel) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1681 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Īslīces (Islitz od. Altona) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1681 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: (Idsen) muiža, no 1681 līdz 1681. Vēsturiskais nosaukums: Valtaiķu (Neuhausen), Lažas (Neu-Laschen), Turlavas (Turlau) u.c. muižas, no 1681 līdz 1725. Vēsturiskais nosaukums: Neifelda (Neufeld) muiža, no 1681 līdz 1778. Vēsturiskais nosaukums: Jaunauces (Neu-Autz), Mežamuižas (Klein-Buschhof), Ozolu (Eckhof) u.c.muižas, no 1681 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: Kumbru (Kumbern) muiža, no 1680 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: (Gabeling) muiža, no 1680 līdz 1695. Vēsturiskais nosaukums: Siguldas (Segewold) muiža, no 1680 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: Siguldas (Segewold) mācītājmuiža, no 1680 līdz 1894. Vēsturiskais nosaukums: Trikates (Trikaten) muiža, no 1680 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: Trikates (Trikaten) mācītājmuiža, no 1680 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: Gaiļu (Gailhof) muiža, no 1679 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: (Portrellen) muiža, no 1679 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: Misas (Misshof) muiža, no 1679 līdz 1832. Vēsturiskais nosaukums: (Öbelgunde) un Virkus (Heiden) muiža, no 1679 līdz 1679. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Eckendorf), Degoles (Degahlen), Irlavas (Irmlau) u.c.muižas, no 1679 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: (Buschhof) muiža, no 1678 līdz 1736. Vēsturiskais nosaukums: Irlavas (Irmlau), (Dorotheenhof), Lestenes (Lesten) u.c. muižas, no 1678 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Sērenes (Sehren) muiža, no 1678 līdz 1725. Vēsturiskais nosaukums: Vīnšeņķu (Weinschenken) muiža, no 1677 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: (Restenhof) un (Neu-Wallhof) muiža, no 1677 līdz 1720. Vēsturiskais nosaukums: Basu (Bassen) muiža, no 1676 līdz 1892. Vēsturiskais nosaukums: Suntažu mācītājmuiža, no 1675 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Suntažu muiža, no 1675 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Vainižu muiža, no 1675 līdz 1810. Vēsturiskais nosaukums: Smiltenes draudze, no 1675 līdz 1778. Vēsturiskais nosaukums: (Aahof) muiža, no 1675 līdz 1767. Vēsturiskais nosaukums: Leju (Musten) muiža, no 1675 līdz 1676. Vēsturiskais nosaukums: (Oscheneeken) muiža, no 1674 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Startu muiža, no 1674 līdz 1813. Vēsturiskais nosaukums: Svitenes (Schwitten) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1674 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Jaunlazdonas (Neu-Lazdohn) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1672 līdz 1862. Vēsturiskais nosaukums: Pīļumuiža (Piehlenhof) (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1672 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Ēķupes (Eckhof) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1672 līdz 1874. Vēsturiskais nosaukums: Ļaudonas (Laudohn) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1672 līdz 1757. Vēsturiskais nosaukums: Veclazdonas (Alt-Lazdohn) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1672 līdz 1862. Vēsturiskais nosaukums: (Auren) muiža, no 1672 līdz 1693. Vēsturiskais nosaukums: Šēderes (Schödern) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1671 līdz 1890. Vēsturiskais nosaukums: Kustes (Kusten) muiža, no 1670 līdz 1780. Vēsturiskais nosaukums: Tumes (Tummen) muiža, no 1669 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Vecsaules (Alt-Rahden) muiža (Bauskas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1669 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Kalna (Hofzumberge) muiža, no 1669 līdz 1900. Vēsturiskais nosaukums: Grenču (Grentzhof), arī (Grenzhof), muiža, no 1669 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Grenču (Grendsen) muiža, no 1669 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Dzērves (Dserwenhof) muiža, no 1669 līdz 1711. Vēsturiskais nosaukums: (Klotingshöfchen) muiža, no 1668 līdz 1691. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsieksātes (Neu-Sexaten) muiža, no 1668 līdz 1867. Vēsturiskais nosaukums: Vecsieksātes (Alt-Sexaten) muiža, no 1668 līdz 1867. Vēsturiskais nosaukums: (Abeln) muiža, no 1667 līdz 1698. Vēsturiskais nosaukums: Valles (Wallhof), arī (Alt-Wallhof u. Neu-Wallhof), muiža, no 1667 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: (Eckhof), (Eckhof bei Allschwangen), (Eckhof bei Autzen) u.c. muižas, no 1667 līdz 1812. Vēsturiskais nosaukums: Grobiņas (Grobin) muiža (Grobiņas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1666 līdz 1825. Vēsturiskais nosaukums: Bārbeles (Barbern, Gross-Barbern) muiža, no 1665 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Bulduru (Bilderlingshof) muiža, no 1665 līdz 1924. Vēsturiskais nosaukums: Salgales (Sallgalln) muiža, no 1665 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: (Warendorf) muiža, no 1664 līdz 1693. Vēsturiskais nosaukums: Kandavas (Kandau) muiža, no 1664 līdz 1825. Vēsturiskais nosaukums: Zlēku (Schleck) muiža, no 1664 līdz 1924. Vēsturiskais nosaukums: Kārkļu (Karkeln), Mednes (Medden), (Meiern) u.c. muižas, no 1663 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Kulpju (Kulpenhof) muiža, no 1662 līdz 1781. Vēsturiskais nosaukums: Vēršu (Bahlingen) muiža, no 1662 līdz 1689. Vēsturiskais nosaukums: Ķensiņu (Kensingshof) muiža, no 1662 līdz 1823. Vēsturiskais nosaukums: Ekenberģu (Eckenberg) muiža, no 1662 līdz 1698. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Eckhöfchen), (Eckhöfchen bei Autzen), no 1662 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Tadaiķu (Tadaiken) muiža, no 1662 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Valgales (Wallgahlen) muiža, no 1662 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Degoles (Degahlen) muiža, no 1661 līdz 1805. Vēsturiskais nosaukums: (Grünhof) muiža, no 1661 līdz 1795. Vēsturiskais nosaukums: (Zelloden) muiža, no 1661 līdz 1700. Vēsturiskais nosaukums: Paures (Pauren) muiža, no 1661 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: (Skripsten) muiža, no 1660 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Jauniecavas (Neu-Eckau) muiža, no 1660 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Vika (Wickenhof) muiža, no 1660 līdz 1701. Vēsturiskais nosaukums: Rolavas (Rolloff) muiža (Liepājas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1658 līdz 1751. Vēsturiskais nosaukums: Tigves (Tigwen), Abavu (Abaushof), Ozolmuiža (Eckendorf) u.c. muižas, no 1658 līdz 1833. Vēsturiskais nosaukums: Bolderājas (Bolderaa) muiža, no 1658 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Kursīšu (Kursiten) muiža, no 1658 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Bīriņu (Koltzen) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1657 līdz 1888. Vēsturiskais nosaukums: Engures (Angern), (Uggunzeem u. Slehnen) muiža, no 1657 līdz 1829. Vēsturiskais nosaukums: Vecsvirlaukas (Alt-Bergfried) muiža, no 1657 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Umurgas muiža, no 1657 līdz 1896. Vēsturiskais nosaukums: Umurgas mācītājmuiža, no 1657 līdz 1896. Vēsturiskais nosaukums: Umurgas draudze, no 1657 līdz 1896. Vēsturiskais nosaukums: Valtaiķu (Neuhausen) muiža, no 1656 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Kuldīgas Kalna muiža, no 1656 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Vecsaukas (Alt-Saucken) muiža, no 1656 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Piltenes (Pilten) muiža, no 1656 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: (Mahlemuische) muiža, no 1656 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Smārdes (Schmarden) muiža, no 1655 līdz 1739. Vēsturiskais nosaukums: Šulcmuiža (Schulzenhof) (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1655 līdz 1879. Vēsturiskais nosaukums: Apūzes (Appusen) muiža (Ventspils apriņķis), no 1655 līdz 1661. Vēsturiskais nosaukums: Pienavas (Pönau), (Alt-Pönau), (Gross-Pönau) muiža, no 1654 līdz 1869. Vēsturiskais nosaukums: Valtera-Kalna (Berghof) muiža (Aizputes apriņķis), no 1654 līdz 1922. Vēsturiskais nosaukums: (Restenhof) muiža, no 1654 līdz 1661. Vēsturiskais nosaukums: Daigones (Deguhnen) muiža, no 1654 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Kuldīgas pils (Schloss-Goldingen) muiža, no 1653 līdz 1724. Vēsturiskais nosaukums: Zutiņu (Sutten) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1653 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Cēsu (Schloss-Wenden) mācītājmuiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1652 līdz 1868. Vēsturiskais nosaukums: Ventspils (Windau) muiža, no 1652 līdz 1802. Vēsturiskais nosaukums: Dignājas (Dubena) un Meņķes (Menckenhof) muiža, no 1652 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: Cēsu (Schloss - Wenden) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1652 līdz 1868. Vēsturiskais nosaukums: (Wallgum) muiža, no 1651 līdz 1701. Vēsturiskais nosaukums: (Stockmünde od. Kleinmünde) muiža, no 1651 līdz 1707. Vēsturiskais nosaukums: (Hadelichs-Gelegenheit) muiža, no 1651 līdz 1738. Vēsturiskais nosaukums: Lielfridriķes (Gross-Friedrichshof) muiža, no 1651 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsvirlaukas (Neubergfried), Vecsvirlaukas (Altbergfried), Briedes (Wredenhof) u.c. muižas, no 1650 līdz 1785. Vēsturiskais nosaukums: Bauskas (Bauske) muiža, no 1650 līdz 1827. Vēsturiskais nosaukums: (Kaltenhof), Platones (Platon) un Svētes (Schwethof) muiža, no 1650 līdz 1650. Vēsturiskais nosaukums: Engures (Angern), Brūzilas (Bresilgen), Kandavas (Kandau) u.c. muižas, no 1649 līdz 1785. Vēsturiskais nosaukums: (Packuln) muiža, no 1649 līdz 1690. Vēsturiskais nosaukums: Gales (Gahlenhof) muiža, no 1648 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Dursupes (Dursuppen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1648 līdz 1908. Vēsturiskais nosaukums: Mežnieku (Mescheneecken) muiža, no 1648 līdz 1872. Vēsturiskais nosaukums: Sesavas (Sessau) muiža, no 1648 līdz 1750. Vēsturiskais nosaukums: Pelču (Pelzen) muiža (Kuldīgas apriņķis), no 1647 līdz 1647. Vēsturiskais nosaukums: Emburgas (Annenburg), Iecavas (Eckau), Garozes (Garrosen) u.c. muižas, no 1647 līdz 1722. Vēsturiskais nosaukums: Ūdrantes (Udrennen) muiža, no 1647 līdz 1647. Vēsturiskais nosaukums: (Torguln) muiža, no 1647 līdz 1648. Vēsturiskais nosaukums: (Schlockhof), (Schlockhof bei Eckendorf), (Schlockhof bei Prawingen) muiža, no 1647 līdz 1769. Vēsturiskais nosaukums: Vecmoku (Alt-Mocken, Mocken) muiža, no 1646 līdz 1759. Vēsturiskais nosaukums: Klieves (Klievenhof), Ozolmuiža (Eckhöfchen) un Valguntes (Wolgund) muiža, no 1645 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: Zemītes (Samiten), Zaļā un (Kalthof) muiža, no 1643 līdz 1643. Vēsturiskais nosaukums: Kandavas (Kandau), Līgas (Liegen), (Reeschen) u.c. muižas, no 1643 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Lielstrazdes (Gross-Strasden) un Jaunpagasta (Neu-Wacken) muiža, no 1641 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Dobelesmuiža (Doblen), no 1641 līdz 1829. Vēsturiskais nosaukums: Odzienas (Odsen) muiža, no 1641 līdz 1766. Vēsturiskais nosaukums: Kleistiņu (Kleistenhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1641 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: Valguntes (Wolgund) muiža (Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1640 līdz 1837. Vēsturiskais nosaukums: (Dimsen) muiža, no 1640 līdz 1640. Vēsturiskais nosaukums: Popes (Popen) muiža, no 1640 līdz 1749. Vēsturiskais nosaukums: Puzes (Pussen) un Popes (Popen) muiža, no 1639 līdz 1639. Vēsturiskais nosaukums: Klīves (Klievenhof) muiža, no 1639 līdz 1763. Vēsturiskais nosaukums: (Brambergshof) muiža, no 1639 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Engures (Angern) muiža, no 1639 līdz 1813. Vēsturiskais nosaukums: Stukmaņu (Stockmannshof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1638 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Rīteru muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1638 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Vendzavas (Wesau) muiža (Ventspils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1637 līdz 1881. Vēsturiskais nosaukums: Džūkstes (Siuxt) muiža, no 1637 līdz 1844. Vēsturiskais nosaukums: Neihofa (Neuhofshof) muižiņa (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1637 līdz 1735. Vēsturiskais nosaukums: (Ausen u. Siebenbürgen) muiža, no 1637 līdz 1637. Vēsturiskais nosaukums: Priežu (Bredenhof) muiža, no 1637 līdz 1762. Vēsturiskais nosaukums: Ceraukstes (Zerrauxt) muiža, no 1636 līdz 1830. Vēsturiskais nosaukums: Jaunsaukas (Neu-Saucken) muiža, no 1636 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Muižciema (Muischazeem) un Variebas (Warriben) muiža, no 1636 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: Udzes (Udsen) muiža, no 1636 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Baldones (Baldohn) muiža, no 1636 līdz 1829. Vēsturiskais nosaukums: Mazbutmuiža (Masbut), no 1636 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: Rokaižu (Rokaischen) muiža (Aizputes apriņķis), no 1635 līdz 1635. Vēsturiskais nosaukums: Skrundas (Schrunden) muiža, no 1635 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Lēču (Atlitzen) muiža, no 1635 līdz 1684. Vēsturiskais nosaukums: (Öbelgunde) muiža, no 1635 līdz 1819. Vēsturiskais nosaukums: Slampes (Schlampen) muiža, no 1635 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: (Wesit) muiža, no 1634 līdz 1650. Vēsturiskais nosaukums: Jaunpagasta (Neuwacken) muiža, no 1633 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: Elkšņu (Ellern), (Rittenhof) un Ēķengrāves (Eckengrafen) muiža, no 1633 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Seces (Setzen), (Neugut), Sēlpils (Selburg) u.c. muižas, no 1633 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: Daudzevas (Daudsewas), Sērenes (Sehren), Lielzalves (Gross-Salwen) u.c. muižas, no 1633 līdz 1799. Vēsturiskais nosaukums: Vecmuiža (Neugut), no 1633 līdz 1820. Vēsturiskais nosaukums: Stopiņu (Stopinshof) muiža, no 1632 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Lambartes (Lambertshof) muiža, no 1632 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Vīkseles (Wixeln) un Gaiļu (Gailenhof) muiža, no 1632 līdz 1735. Vēsturiskais nosaukums: [Pērkones] (Perkuhnen) un (Ausen) muiža, no 1631 līdz 1631. Vēsturiskais nosaukums: Pienavas (Pönau), Grauzdes (Grausden), Kliģu (Kliggenhof) u.c. muižas, no 1631 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Užavas (Hasau) muiža, no 1631 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Vecauces (Alt-Autz) un Vītiņu (Weitenfeld) muiža, no 1631 līdz 1633. Vēsturiskais nosaukums: Sinoles (Sinohlen) muiža (Valkas apriņķis), no 1631 līdz 1927. Vēsturiskais nosaukums: Sēmes (Sehmen) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1630 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Tomes (Thomsdorff) muiža, no 1630 līdz 1808. Vēsturiskais nosaukums: Krapes (Kroppenhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1630 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Zentenes (Senten) muiža (Zentenes pagasts, Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1630 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Zvārdes (Alt-Schwarden) muiža, no 1630 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Iecavas (Eckau) muiža, no 1630 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: [Buļļu] (Bullen) muiža, no 1630 līdz 1641. Vēsturiskais nosaukums: Auču (Autzen), Lielauču (Gross-Autzen), Jaunauču (Neu-Autzen) u.c. muižas, no 1630 līdz 1709. Vēsturiskais nosaukums: [Salu] (Holmhof) muiža, no 1630 līdz 1822. Vēsturiskais nosaukums: Ezeramuiža (Esserhof), no 1630 līdz 1740. Vēsturiskais nosaukums: Sabiles muiža (Zabeln), no 1629 līdz 1684. Vēsturiskais nosaukums: Veļķu (Klein-Potkaisen) muiža (Dobeles apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1629 līdz 1838. Vēsturiskais nosaukums: Vējzaķa (Vegesacksholm) muiža (Rīgas apriņķis), no 1628 līdz 1919. Vēsturiskais nosaukums: Tirzas (Tirsen-Wellau) muiža, no 1628 līdz 1837. Vēsturiskais nosaukums: Tirzas (Tirsen-Wellau) mācītāja muiža, no 1628 līdz 1837. Vēsturiskais nosaukums: Smiltenes (Smilten) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1628 līdz 1870. Vēsturiskais nosaukums: Kleistu (Kleistenhof) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1628 līdz 1919. Vēsturiskais nosaukums: Aizputes (Hasenpoth), Jamaiķu (Jamaiken), Klosteres (Kloster-Hasenpoth) u.c. muižas, no 1628 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: Nurmižu (Nurmis) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1628 līdz 1846. Vēsturiskais nosaukums: Sērmūkšu muiža, no 1627 līdz 1765. Vēsturiskais nosaukums: Trekņu (Trecken) muiža (Liepājas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1627 līdz 1889. Vēsturiskais nosaukums: Skrundas (Schrunden), Jēru (Irgen), (Oxenhof) u.c. muižas, no 1626 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Zantes (Gross-Santen) muiža, no 1626 līdz 1868. Vēsturiskais nosaukums: Dzelzavas (Selsau) muiža ar Kroņa muižu (Madonas apriņķis), no 1626 līdz 1900. Vēsturiskais nosaukums: Cesvaines (Sesswegen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1626 līdz 1830. Vēsturiskais nosaukums: (Bergen) muiža, no 1625 līdz 1690. Vēsturiskais nosaukums: Lažas (Neu-Laschen), arī (Neu-Laschen bei Hasenpoth), muiža, no 1625 līdz 1789. Vēsturiskais nosaukums: Slotu (Schlottenhof) muiža, no 1624 līdz 1694. Vēsturiskais nosaukums: Bukas (Bucke) muiža (Valmieras apriņķis), no 1624 līdz 1630. Vēsturiskais nosaukums: Ūdrantes (Udrennen) muiža, no 1624 līdz 1624. Vēsturiskais nosaukums: Talses (Talsen) muiža, no 1624 līdz 1787. Vēsturiskais nosaukums: Talsu (Talsen bei Grobin), (Talsen bei Kandau), (Talsen bei Libau) (u.c.) muiža, no 1624 līdz 1816. Vēsturiskais nosaukums: Kimales muiža, no 1624 līdz 1624. Vēsturiskais nosaukums: Lugažu (Schloss-Luhde) muiža (Valkas apriņķis), no 1624 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Embūtes (Amboten) muiža (Liepājas apriņķis), no 1623 līdz 1924. Vēsturiskais nosaukums: Ikšķiles (Uexküll) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1623 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Bātes (Batenhof), Medzes (Medsen), Matras (Matern) u.c. muižas, no 1623 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: Zūru (Suhrs), Puzes (Pussen), Tārgales (Standsen) u.c. muižas, no 1623 līdz 1785. Vēsturiskais nosaukums: Saldus (Frauenburg), Kuldīgas (Goldingen), (Stirben) u.c. muižas, no 1623 līdz 1797. Vēsturiskais nosaukums: Matkules (Mattkuln), Kārkļu (Karkeln), (Tojaten) u.c. muižas, no 1623 līdz 1817. Vēsturiskais nosaukums: Tukuma (Tuckum) muiža, no 1622 līdz 1788. Vēsturiskais nosaukums: Durbes (Durben), Vecpils (Altenburg), (Dohnen) u.c.muižas, no 1622 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: Zaļā (Grünhof), Abgunstes (Abgunst), Grīnfeldes (Grünfeld) u.c. muižas, no 1619 līdz 1794. Vēsturiskais nosaukums: (Grenzhof) un Bauskas (Bauske) muiža, no 1616 līdz 1616. Vēsturiskais nosaukums: Auces (Autz) muiža, no 1616 līdz 1633. Vēsturiskais nosaukums: Tomes (Thomsdorff), Lindes (Linden), (Naggeln) u.c. muižas, no 1615 līdz 1724. Vēsturiskais nosaukums: Kuldīgas (Goldingen) muiža, no 1615 līdz 1826. Vēsturiskais nosaukums: Lielķiļļu (Gross-Killhof) un Mazķiļļu (Klein-Killhof) muiža, no 1614 līdz 1690. Vēsturiskais nosaukums: Kalnciema (Kalnzeem) muiža, no 1614 līdz 1772. Vēsturiskais nosaukums: Bukaišu (Fockenhof), (Augstedwor), (Grenzhof) u.c. muižas, no 1614 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: Elkšņu (Ellern) muiža, no 1614 līdz 1850. Vēsturiskais nosaukums: Bauskas (Bauske), [Maišeļu] (Aahof), Bērzmuiža (Bershorf) u.c. muižas, no 1613 līdz 1790. Vēsturiskais nosaukums: Kuldīgas (Goldingen), Pilskalnes (Schlossberg), Ventspils (Windau) u.c. muižas, no 1612 līdz 1777. Vēsturiskais nosaukums: (Friedrichshof) muiža, no 1612 līdz 1700. Vēsturiskais nosaukums: Jumpravmuiža (Jungfernhof), no 1612 līdz 1869. Vēsturiskais nosaukums: Veģu (Weggen) muiža (Talsu apriņķis), no 1611 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Griķu (Grücken) un (Sedlen) muiža, no 1610 līdz 1768. Vēsturiskais nosaukums: (Kampenhof) muiža, no 1610 līdz 1649. Vēsturiskais nosaukums: Usmas (Usmaiten), Rendas (Rönnen) un Spāres (Spahren) muiža, no 1610 līdz 1788. Vēsturiskais nosaukums: Elejas muiža (Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1608 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Elejas muiža (Jelgavas apriņķis), no 1608 līdz 1864. Vēsturiskais nosaukums: Dzirciema (Selgerben) muiža, no 1607 līdz 1828. Vēsturiskais nosaukums: Bruknas (Brucken), Iecavas (Eckau), Neifelda (Neufeld) u.c. muižas, no 1603 līdz 1786. Vēsturiskais nosaukums: (Kievelstein) muiža, no 1602 līdz 1751. Vēsturiskais nosaukums: Dzērbenes (Serben) muiža, Drustu (Drostenhof) muiža, draudze un mācītājmuiža, no 1601 līdz 1784. Vēsturiskais nosaukums: (Kalthof) muiža, no 1601 līdz 1601. Vēsturiskais nosaukums: Ķiļļu (Killhof) muiža, no 1600 līdz 1763. Vēsturiskais nosaukums: Biksējas muiža, no 1598 līdz 1748. Vēsturiskais nosaukums: Pastendes (Postenden) muiža (Talsu apriņķis), no 1596 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Zeltiņu muiža, no 1595 līdz 1809. Vēsturiskais nosaukums: Viberta muiža, no 1593 līdz 1744. Vēsturiskais nosaukums: Lielīvandes (Gross-Iwanden) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1590 līdz 1881. Vēsturiskais nosaukums: Lielmēmeles (Gross-Memelhof) muiža (Jēkabpils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1590 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Engeldorfa (Engeldorff) muiža (Talsu apriņķis), no 1589 līdz 1589. Vēsturiskais nosaukums: Kaltiņu (Kalticken) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1587 līdz 1791. Vēsturiskais nosaukums: Stroķu (Strocken) muiža (Liepājas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1581 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Slokenbekas (Schlockenbeck) muiža (Tukuma apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1580 līdz 1902. Vēsturiskais nosaukums: Ēnavas (Ehnau) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1578 līdz 1843. Vēsturiskais nosaukums: Varieba (Warriben) muiža (Talsu apriņķis), no 1577 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Apguldes (Abgulden), [Dobelesmuiža] (Doblen), (Hofzumberge) u.c. muižas, no 1576 līdz 1793. Vēsturiskais nosaukums: Padures (Paddern) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1572 līdz 1831. Vēsturiskais nosaukums: Jaunpelces (Peltzen) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1569 līdz 1884. Vēsturiskais nosaukums: Turaidas (Treiden) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1566 līdz 1824. Vēsturiskais nosaukums: Snēpeles (Schnepeln) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1566 līdz 1895. Vēsturiskais nosaukums: Carnikavas (Zarnikau) muiža (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1566 līdz 1874. Vēsturiskais nosaukums: Strīķu (Stricken) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1561 līdz 1900. Vēsturiskais nosaukums: Ildzumuiža (Ilsenberg) (Jēkabpils apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1550 līdz 1880. Vēsturiskais nosaukums: Ķerkliņu (Kerklingen) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1549 līdz 1869. Vēsturiskais nosaukums: Laidzes (Laidsen) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1546 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Nurmuiža (Nurmhusen) (Talsu apriņķis), no 1541 līdz 1926. Vēsturiskais nosaukums: Blomes (Kulsdorf u. Lemsküll) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1537 līdz 1845. Vēsturiskais nosaukums: Stendes (Stenden) muiža (Talsu apriņķis), no 1536 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Krūškalnes (Kruschkaln) muiža (Jelgavas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1532 līdz 1911. Vēsturiskais nosaukums: Brizules muiža (Sēmes pagasts, Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1530 līdz 1887. Vēsturiskais nosaukums: Lieģes (Leegen) muiža, no 1516 līdz 1887. Vēsturiskais nosaukums: Lauces (Lautzensee) muiža (Ilūkstes apriņķis), no 1442 līdz 1649. Iestāžu pakļautības ieraksts: iestāde: Pakļautība nav apzināta.

Archival history

Arhīviskā vēsture

Vēsturiskais nosaukums: Meijmuiža (Maihof) (Svētes pagasts, Jelgavas apriņķis), no 1939 līdz 1939. Vēsturiskais nosaukums: Tīriņmuiža (Thüringshof), no 1935 līdz 1935. Vēsturiskais nosaukums: Marijkalna (Marienberg) muiža, no 1934 līdz 1935. Vēsturiskais nosaukums: Lēdurgas (Loddiger) muiža, no 1926 līdz 1930. Vēsturiskais nosaukums: Olaines (Olai) muiža, no 1924 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Kalvenes (Kalwen) muiža (Aizputes apriņķis), no 1923 līdz 1923. Vēsturiskais nosaukums: Jagmaņu (Jagsmann) muiža (Aizputes apriņķis), no 1923 līdz 1929. Vēsturiskais nosaukums: Mazvirbu (Klein-Wirben) muiža (Talsu apriņķis), no 1920 līdz 1920. Vēsturiskais nosaukums: Lukes muiža, no 1919 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Bukultu (Bellenhof) muiža, no 1918 līdz 1918. Vēsturiskais nosaukums: Valteru (Waltershof) muiža, no 1916 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Gartiltes (Langbrücken) muiža, no 1915 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Dripata (Rammenhof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1915 līdz 1915. Vēsturiskais nosaukums: Bonaventuras muiža, no 1914 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Ibenetes (Hübenettshof) muiža, no 1913 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Ternejas (Torney) muiža, no 1913 līdz 1928. Vēsturiskais nosaukums: Jaunadulienas (Neu-Adlehn) muiža (Madonas apriņķis), no 1913 līdz 1925. Vēsturiskais nosaukums: Vecdubultu (Alt-Dubbeln) muiža, no 1912 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Vecdrustu (Alt-Drostenhof) muiža, no 1911 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Kazupes (Kasuppen) muiža (Dobeles apriņķis), no 1911 līdz 1921. Vēsturiskais nosaukums: Mūrmuiža (Muremoise) (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1911 līdz 1911. Vēsturiskais nosaukums: Dēvenes (Dewen) muiža (Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1910 līdz 1913. Vēsturiskais nosaukums: Galgauskas (Golgovsky) muiža, no 1910 līdz 1914. Vēsturiskais nosaukums: Vānes muiža, no 1910 līdz 1910. Vēsturiskais nosaukums: Kalnamuiža (Kalnemoise) (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1908 līdz 1908. Vēsturiskais nosaukums: Ozolmuiža (Ohseln) (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1907 līdz 1923. Vēsturiskais nosaukums: Pļaviņu (Stockmannshof) muiža, no 1907 līdz 1907. Vēsturiskais nosaukums: Rozenbetes (Rosenbeck) muiža (Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1907 līdz 1910. Vēsturiskais nosaukums: Monistes (Menzen) muiža (Viru apriņķis), no 1906 līdz 1916. Vēsturiskais nosaukums: Oglejas (Oglei) muiža, no 1905 līdz 1905. Vēsturiskais nosaukums: Aisteres (Aistern) muiža (Liepājas apriņķis), no 1905 līdz 1919. Vēsturiskais nosaukums: Sauļu (Saulhof) muiža (Valmieras apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1904 līdz 1912. Vēsturiskais nosaukums: Tīporu (Feldhof, Teichof, Lipste) muiža (Tukuma apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1903 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Gaiķu (Gaiken) muiža, no 1903 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Kraukļu (Grawendahl) muiža, no 1902 līdz 1903. Vēsturiskais nosaukums: Šlokumbergas (Schlockenbeck) muiža (Tukuma apriņķis), no 1901 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Putnenes (Puttnen) muiža (Talsu apriņķis), no 1901 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Nīkrāces (Gross-Niekratzen) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1901 līdz 1901. Vēsturiskais nosaukums: Lēdu (Lehden) muiža (Talsu apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1900 līdz 1908. Vēsturiskais nosaukums: Jaunmoku (Neu-Mocken) muiža, no 1900 līdz 1910. Vēsturiskais nosaukums: Anniņmuiža (Annenhof) (Rīgas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1899 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Ahjas (Ahja) muiža (Tērbatas apriņķis), no 1899 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Aknistes (Oknist) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1899 līdz 1899. Vēsturiskais nosaukums: Pilskalnes (Schlossberg) muiža (Ilūkstes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1898 līdz 1898. Vēsturiskais nosaukums: Jaunrozes (Neu-Rossen) muiža (Valkas apriņķis, Vidzemes guberņa), no 1898 līdz 1917. Vēsturiskais nosaukums: Dēseles (Deseln) muiža (Aizputes apriņķis, Kurzemes guberņa), no 1898 līdz 1898. Vēsturiskais nosaukums:

Processing information

Atzīme par arhīvistu

 • LVVA MIGRACIJAMigrācija,

Accruals

Papildinājumi

Dati par izmaiņām: datums: 02.03.2000;izmaiņu veida nosaukums: Neaprakstīto dokumentu pieņemš;dokumenta veids: Lapa;tips: lietvedības;skaits: 45;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dokumentu periods: no 1784 līdz 1784. Dati par izmaiņām: datums: 16.09.2002;izmaiņu veida nosaukums: Neaprakstīto dokumentu pieņemš;dokumenta veids: Lapa;tips: lietvedības;skaits: 4;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dati par izmaiņām: datums: 26.06.2003;izmaiņu veida nosaukums: Neaprakstīto dokumentu pieņemš;dokumenta veids: Lieta;tips: lietvedības;skaits: 6;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dati par izmaiņām: datums: 26.06.2003;izmaiņu veida nosaukums: Neaprakstīto dokumentu pieņemš;dokumenta veids: Lapa;tips: lietvedības;skaits: 163;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dati par izmaiņām: datums: 07.06.2007;izmaiņu veida nosaukums: Dokumentu nodošana no daļas da;dokumenta veids: Lieta;tips: lietvedības;skaits: 6;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dati par izmaiņām: datums: 07.06.2007;izmaiņu veida nosaukums: Dokumentu pieņemšana no daļas ;dokumenta veids: Lieta;tips: lietvedības;skaits: 6;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dati par izmaiņām: datums: 07.06.2007;izmaiņu veida nosaukums: Dokumentu nodošana no daļas da;dokumenta veids: Lapa;tips: lietvedības;skaits: 167;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dati par izmaiņām: datums: 07.06.2007;izmaiņu veida nosaukums: Dokumentu pieņemšana no daļas ;dokumenta veids: Lapa;tips: lietvedības;skaits: 167;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība. Dati par izmaiņām: datums: 16.12.2008;izmaiņu veida nosaukums: Dokumentu aprakstīšana (-);dokumenta veids: Lieta;tips: lietvedības;skaits: 1;kataloģizēts: 0;glabātava: Latvijas Valsts vēstures arhīvslepenība: brīva pieejamība.

System of arrangement

Dokumentu sistematizācija un aprakstīšana

 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. Pārstrādātais apraksts Nr. 1 par 1630. - 1922. g.
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti.
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 11
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 12
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 13
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 14
 • Ālavas (Alauen) muižas (Šķibes pagasts) dokumenti.
 • Brizules (Bresilgen) muižas (Sēmes pagasts) dokumenti.
 • Elejas (Elley) muižas (Jelgavas apriņķis) dokumenti.
 • Embūtes (Amboten) muižas (Liepājas apriņķis) dokumenti.
 • Ildžu (Ilsenberg) muižas (Jēkabpils apriņķis) dokumenti.
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 2
 • Lielīvandes (Gross - Iwanden) muižas (Kuldīgas apriņķis) dokumenti.
 • Ķerkliņu (Kerklingen) muižas (Kuldīgas apriņķis) dokumenti.
 • Laidzu (Laidsen) muižas (Talsu apriņķis) dokumenti.
 • Lieģes (Leegen) muižas dokumenti.
 • Lielmēmeles (Gross - Memelhof) muižas (Jēkabpils apriņķis) dokumenti.
 • Nurmuižas (Nurmhusen) muižas (Talsu apriņķis) dokumenti.
 • Padures (Paddern) muižas (Aizputes apriņķis) dokumenti.
 • Jaunpelces (Peltzen) muižas (Aizputes apriņķis) dokumenti.
 • Sēmes (Sehmen) muižas (Tukuma apriņķis) dokumenti.
 • Slokenbekas (Schlockenbeck) muižas (Tukuma apriņķis) dokumenti.
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 3
 • Snēpeles (Schnepeln) muižas (Kuldīgas apriņķis) dokumenti.
 • Stendes (Stenden) muižas (Talsu apriņķis) dokumenti.
 • Striķu (Stricken) muižas (Kuldīgas apriņķis) dokumenti.
 • Stroķu (Strocken) muižas (Liepājas apriņķis) dokumenti.
 • Šēderes (Schoedern) muižas (Ilūkstes apriņķis) dokumenti.
 • Trekņu (Trecken) muižas (Liepājas apriņķis) dokumenti.
 • Valguntes (Wolgund) muižas (Jelgavas apriņķis) dokumenti.
 • Variebes (Warriben) muižas (Talsu apriņķis) dokumenti.
 • Veģu (Weggen) muižas (Talsu apriņķis) dokumenti.
 • Vendzavas (Wensau) muižas (Ventspils apriņķis) dokumenti.
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 4
 • Vircavas (Wuerzau) muižas (Dobeles apriņķis) dokumenti.
 • Virkus (Heyden) muižas (Doles pagasts) dokumenti.
 • Zentenes (Senten) muižas (Zentenes pagasts) dokumenti.
 • Muižu inventarizācijas dokumenti.
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 5
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 6
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 7
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 8
 • Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti. 9

-

Other finding aids

Uzziņu palīglidzekļi

Arhīva kolekcija. Muiža. SV fonds.

Extent

10989,00 58, 1,00 24, 212,00 29, 5,00 65

General remarks

Piezīmes

Piezīmes: Vēsturiskās izziņas nav. Arhīva kolekcija. Nozare: T.1.2.1. Latvijas vēsture. Nozare: Q.2.3. Lauksaimniecības organizācija. Dati par glabātavu: glabātavas adrese: Slokas iela 16, Rīga LV-1048;glabātavas nosaukums: FA daļa;. Dati par glabātavu: glabātavas adrese: Slokas iela 16, Rīga LV-1048;glabātavas nosaukums: Sektors Nr. 4;. Dati par glabātavu: glabātavas adrese: Slokas iela 16, Rīga LV-1048;glabātavas nosaukums: Sektors Nr. 5;. Dati par glabātavu: glabātavas adrese: Slokas iela 16, Rīga LV-1048;glabātavas nosaukums: ZU daļa;.

Keywords

Saistītie autoratīvie ieraksti

Corporate names: Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu dokumenti

Language of the material

Latviešu Krievu Vācu