Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

708

Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigos

1795 - 1918

Finding aids