Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

11

Lietuvos Didžiosiosios Kunigaikštystės iždo komisija (Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego)

1551 - 1899

Finding aids