Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

376

Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dekanatų aprašymų kolekcija

1784 - 1784

Finding aids