Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

696

Telšių (Žemaičių) Romos katalikų arkivyskupo metropolito kanceliarija

1513 - 1940

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1 - 1 / 1
  • 1
696 - 2 Veiklos bylų apyrašas