Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

694

Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija (Управление Виленской римско-католической епархии)

1463 - 1941

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas