Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

494

Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabas (Штаб войск Виленского военного округа)

1863 - 1901

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1 - 1 / 1
  • 1
494 - 1 Veiklos bylų apyrašas