Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

446

Vilniaus teismo rūmų prokuroras (Прокурор Виленской судебной палаты)

1875 - 1918

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1 - 1 / 1
  • 1
446 - 2 Politinių bylų skyriaus apyrašas