Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

376

Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dekanatų aprašymų kolekcija

1784 - 1784

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1 - 1 / 1
  • 1
376 - 1 Dokumentų apyrašas