Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

20

Vilniaus žemės teismas (Wileński Ziemski Sąd)

1591 - 1829

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1 - 1 / 1
  • 1
20 - 1 Veiklos bylų apyrašas